Kokeplatene/brennerne er flekket og misfarget. Hvordan kan de rengjøres?

Det er best å rengjøre dem med et rengjøringsmiddel for krom (Solvol Autosol).
Man bør utvise varsomhet så man ikke blokkerer kokeplatens/brennerens åpninger og spor.