NYE ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

NYE ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Fra mars 2021 vil det komme nye energietiketter og reviderte energieffektivitetsklasser for husholdningsapparater. Her finner du all relevant informasjon om dette.

Energietiketten (eller EU-etiketten) har gitt informasjon om lavt energi- og vannforbruk for store husholdningsapparater siden 1996. Den er lovpålagt og vises på produktet, både i butikker og på forhandlernes nettsider. Energietiketten skal gi kunden en rask oversikt over energieffektivitetsdata for å gjøre det enkelt å sammenligning med andre produkter.
Over tid har husholdningsapparater blitt mer kostnads- og energieffektive. Derfor oppdateres nå EU-etiketten.

EU har vedtatt en obligatorisk oppdatering av gjeldende energietiketter for følgende produktkategorier:

• Vaskemaskiner
• Vaskemaskin med tørketrommel
• Kjøleskap/frysere
• Oppvaskmaskin

Fra mars 2021 skal etiketten alene være synlig på alle produkter.

ENDRINGER I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSENE

ENDRINGER I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSENE

Hvilke endringer kommer i energieffektivitetsklassene?

Det er faktisk ganske enkelt: De vanlige "Pluss"-klassene, som for eksempel A +++, A ++ og A +, erstattes av en enhetlig energiforbruksskala fra A til G. Den syvtrinns fargeskalaen beholdes. På grunn av endrede målemetoder, er det ikke mulig å konvertere den gamle etiketten til den nye. Det er bare mulig å gi en omtrentlig informasjon.

Per i dag vil ikke endringene påvirke tørketromler, stekeovner og kjøkkenvifter. Det forventes at disse vil bli revidert fra 2022. Derfor er det fullt mulig at du finner en vaskemaskin merket som C-klasse ved siden av en tørketrommel som er merket A +++.

Den europeiske produsentforeningen (APPLIA) forklarer bakgrunnen for endringen, tidsfrister, produsentene og forhandlernes forpliktelser ut fra de nye økodesignkravene som fokuserer på ressurseffektivitet og den nye energietiketten. Forbrukerne vil kunne se de nye etikettene på produktene fra 1. mars 2021.

Den nye energietiketten for vaskemaskiner

Med den nydesignede energietiketten introduseres det nye innholdsinnovasjoner:
Det vil være en QR-kode på alle energietiketter. Disse lenker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.
De tidligere Pluss-klassene (A +++, A ++ og A +) gjelder ikke lenger for vaskemaskinsektoren. De tilgjengelige energieffektivitetsklassene går fra A til G.
Forbruket av vann og elektrisitet oppgis ikke lenger som årlig verdi, men per syklus eller 100 vaskeprosesser.
Det introduseres også nye støyklasser for sentrifugestøy fra A-D for å gjøre støynivået i dB (A) mer transparent.

La nouvelle étiquette énergétique des machines à laver à partir de mars 2021
 1. QR-kode.
 2. Energieffektivitetsklasse*.
 3. Vektet energiforbruk* i kWt/100 driftssykluser (i Eco 40-60-programmet).
 4. Maksimal lastekapasitet.
 5. Varigheten til "Eco 40-60" syklusprogram med full maskin.
 6. Vektet vannforbruk* i liter/driftssyklus (i Eco 40-60-program).
 7. Sentrifugeeffektivitetsklasse*.
 8. Støyutslipp under sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse

*Verdier gjelder for kvart, halv og full maskin.

Den nye energietiketten for kombinerte vaskemaskiner/tørketromler

Som med alle nye energietiketter, vil det også være en QR-kode for kombinert vaskemaskin/tørketrommel, som lenkes til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.
For vaskemaskiner vil de tilgjengelige energieffektivitetsklassene fortsatt variere fra A til G.
Hele merkingen for denne produktgruppen vil bli revidert. Vask og tørk vises på egne skalaer, og verdiene for dem vises tydeligere.
Forbruket av vann og elektrisitet oppgis ikke lenger som årlig verdi, men per syklus eller 100 vaskeprosesser.
Det introduseres også nye støyklasser for sentrifugestøy fra A-D for å gjøre støynivået i dB (A) mer transparent.

La nouvelle étiquette énergétique des lavantes/séchantes à partir de mars 2021

 1. QR-kode.
 2. Energieffektivitetsklasse** (komplett driftssyklus).
 3. Energieffektivitetsklasse* (vaskesyklus).
 4. Vektet energiforbruk i kWt/100 sykluser (komplett driftssyklus**).
 5. Vektet energiforbruk* i kWt/100 sykluser (vaskesyklus).

 6. Maksimal maskinkapasitet (komplett driftssyklus**).

 7. Maksimal maskinkapasitet (vaskesyklus).

 8. Vektet vannforbruk* i liter/driftssyklus (komplett driftssyklus).

 9. Vektet vannforbruk* i liter/driftssyklus (i vaskesyklus).

 10. Programmets varighet (fullstendig driftssyklus**) ved full maskin

 11. Varigheten til "Eco 40-60"-program med full maskin

 12. Sentrifugeeffektivitetsklasse*.

 13. Støyutslipp under sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse.


*Verdier gjelder for kvart, halv og full maskin. Vasking og tørking til halv og full maskin.
**Vask og tørk

Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner

Som en del av standardiseringsprosessen, har de forrige "Pluss"-klassene (A +++, A ++ og A +) også blitt erstattet for oppvaskmaskiner med en enhetlig skala fra A til G. I henhold til den forrige standarden tilsvarer den nye energieffektivitetsklassen B omtrent til et produkt med A +++ -23 %.
Det vil det være en QR-kode på alle energietiketter. Disse lenker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.
Videre innføres det nye, mer realistiske krav (f.eks. til gryter) når du angir kuverter. Derfor vil verdiene her avvike i forhold til den gamle energietiketten.
Forbruket av vann og elektrisitet oppgis ikke lenger som årlig verdi, men per syklus eller 100 vaskeprosesser.
Det introduseres også nye støyklasser fra A-D for å gjøre støynivået i dB (A) mer transparent.

La nouvelle étiquette énergétique des lave-vaisselle à partir de mars 2021

 1. QR-kode.

 2. Energieffektivitetsklasse.

 3. Energiforbruk i kWt/100 driftssykluser på øko-program.

 4. Antall standard kuverter.

 5. Vannforbruk i liter på Eco-program.

 6. Varigheten av en "Eco"-syklus.

 7. Støyutslipp ved sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse.


Den nye energietiketten for kjøleskap/frysere

Det vil også være en QR-kode på etikettene på kjøleskap og frysere, som lenker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.


De tidligere Pluss-klassene (A +++, A ++ og A +) gjelder ikke lenger for kjøle- og fryseprodukter. Energieffektivitetsklassene vil variere fra A til G. Den nye energieffektivitetsklassen A tilsvarer en enhet med A +++ - 60 % i henhold til den forrige standarden.
Som tidligere rapporteres forbruket av elektrisitet årlig.


De nye støyklassene fra A-D skal gjøre støynivået i dB (A) mer transparen

La nouvelle étiquette énergétique des réfrigérateurs / congélateurs à partir de mars 2021
 1. QR-kode.

 2. Energieffektivitetsklasse

 3. Energiforbruk i kWt/år (målt under nye standardforhold).

 4. Totalt volum for alle fryserom.

 5. Totalt volum for alle kjølerom.

 6. Støyutslipp uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse.


Den nye energietiketten for vinskap

Det vil også være en QR-kode på etikettene på vinskap, som lenker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.
De tidligere Pluss-klassene (A +++, A ++ og A +) gjelder ikke lenger for kjøleprodukter. De tilgjengelige energieffektivitetsklassene går fra A til G.
Som tidligere rapporteres forbruket av elektrisitet årlig.
De nye støyklassene fra A-D skal gjøre støynivået i dB (A) mer transparent.

La nouvelle étiquette énergétique des caves à vin à partir de mars 2021
 1. QR-kode.

 2. Energieffektivitetsklasse.

 3. Energiforbruk i kWt/år (målt under nye standardforhold).

 4. Antall standard vinflasker som kan lagres.

 5. Støyutslipp ved sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse.


Nouveau règlement d'éco-design à partir de mars 2021

Økodesignforskriften

I tillegg til de endrede energieffektivitetsklassene, gjelder også den nye økodesignforskriften fra 1. mars 2021. Denne regulerer miljøvennlig design av produkter, minimum tilgjengelighet av reservedeler og retningslinjer for resirkulering og reparasjon.
Målet er å redusere miljøpåvirkningen av husholdningsapparater, med hensyn til hele livssyklusen.
Oppdag vår selvbetjeningportal for å finne de riktige reservdelene for å reparere produkterna dine.