Personvernerklæring

Vi er glade for at du har vist interesse for vårt selskap og våre produkter. gruppen (som definert under) tar dine personvernrettigheter svært alvorlig og vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre din kundeopplevelse i samsvar med all gjeldende personvernlovgivning. Nedenfor finner du vår personvernerklæring, som forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger.

* * * * *

Vi er Whirlpool Nordic AB et selskap stiftet i henhold til Norway lov, med forretningsadresse Nils Hansens vei 3 0667 Oslo, og en del av gruppen ("Whirlpool", "Konsern", "oss" eller "vi"). I egenskap av vår rolle som behandlingsansvarlig ønsker vi å tilby brukerne av våre nettsider, apper og/eller hvitevarer som kan kobles til Internett (henholdsvis “Nettside”, “App” og “Smartenheter”), og andre personer som samhandler med oss, informasjon angående de metoder som brukes for innhenting og behandling av personopplysninger, i samsvar med EUs generelle personvernforordning, nr. 679/2016 ("GDPR") og alle eventuelle andre gjeldende lokale lover og reguleringer.

'Konsern betyr gruppen av enheter som Whirlpool tilhører

INFORMASJON VI SAMLER INN

Vi samler inn (1) personopplysninger som du har delt med oss, (2) opplysninger samlet inn når vi avslutter salgs- og tjenestetransaksjoner med deg, (3) opplysninger samlet inn av våre kundesentre, (4) opplysninger om din aktivitet på Nettsidene, Appen eller gjennom Smartenheter og (5) informasjon vi har fått eller innhentet via andre kilder.

Vi samler ikkeinn verken økonomisk informasjon eller spesielle kategorier med personopplysninger knyttet til deg (f.eks. opplysninger om helse eller juridisk informasjon).

For mer informasjon, klikk her.

HVORDAN VI BRUKER DINE OPPLYSNINGER

Vi bruker dine personopplysninger til å levere de tjenestene du ønsker, inkludert, men ikke begrenset til, komme i kontakt med deg i ved eventuelle sikkerhetsproblemer knyttet til dine hvitevarer, la deg surfe på Nettsiden, bruk av Appen og/eller Smartenheter, svare på forespørsler og å samhandle med våre tjenester, inkludert de som tilbys gjennom kundesentre.

Kun etter samtykke fra deg kan vi også behandle dine personopplysninger for å sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon, inkludert tilbud og rabatter fra oss og fra våre anerkjente partnere, samt registrere de telefonsamtaler du har med vårt kundesenter.

For mer informasjon, klikk her.

PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi bruker dine opplysninger kun dersom det foreligger et berettiget grunnlag for behandling av personopplysninger, som for eksempel

• å la deg bruke Nettsiden, Appen og/eller Smartenheter og de relevante tjenester, samt å imøtekomme enhver forespørsel fra deg;
• å overholde juridiske forpliktelser eller beskytte Whirlpools berettigede interesser;
• eller ditt samtykke

For mer informasjon, klikk her.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi bruker dine personopplysninger kun i den perioden som er strengt nødvendig for å oppnå de framsatte målene.

For mer informasjon, klikk her.

HVA VI GJØR FOR Å BESKYTTE OPPLYSNINGENE DINE

Sikkerheten til dine opplysninger er et prioritetsområde for oss. Med dette formålet har vi truffet egnede administrative, tekniske og fysiske tiltak utformet for å sikre dine personopplysninger mot tap, tyveri og uautorisert bruk, offentliggjøring eller endring.

For mer informasjon, klikk her.

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED

Vi kan dele dine opplysninger med (1) serviceleverandører (2) selskaper i gruppen og (3) offentlige myndigheter, når dette er forutsatt eller tillatt i henhold til gjeldende lover.

Etter samtykke fra deg kan vi også dele personopplysningene dine med våre kommersielle partnere for markedsføringsformål.

For mer informasjon, klikk her.

OVERFØRING AV OPPLYSNINGENE DINE UTENFOR EØS

Opplysningene dine kan overføres til enheter utenfor EØS-området. I alle tilfeller forsikrer vi oss alltid om at dette skjer sikkert, i tråd med GDPR.

For mer informasjon, klikk her.

DINE RETTIGHETER

Du har blant annet rett til å få adgang til, integrere, oppdatere, korrigere og slette dine personopplysninger.

For mer informasjon, klikk her.

KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet vårt eller skrive et brev til Whirlpool Nordic AS, Nils Hansens vei 3 0667 Oslo.

Du kan kontakte vårt personvernombud ved hjelp av vårt eller ved å sende e-post til data_protection_emea@europeanappliances.com eller per post til vår adresse ovenfor merket “for the attention of the Data Protection Office”.

Vi kan oppdatere eller endre denne personvernerklæringen også med det formål å overholde gjeldende lover.

1. TYPE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Whirlpool vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:

 1. Opplysninger knyttet til deg

Whirlpool bruker personopplysninger om deg som vi har innhentet eller mottatt via flere kilder, inkludert, men ikke begrenset til:

 1. personopplysninger oppgitt direkte av deg ved å åpning av en konto og/eller registrering av det innkjøpte produktet, og/eller når du sender inn en forespørsel om informasjon, assistanse eller kjøp av Whirlpool-produkter i nettbutikken, slik som navn, etternavn, adresse, e-post, telefonnummer;
 2. personopplysninger oppgitt direkte av deg eller utledet under telefonsamtalene du har hatt med våre kundesentre som kun kan registreres med ditt samtykke, inkludert datoer/tider for samtaler, kontaktinformasjon og informasjon om kundeordre;
 3. personopplysninger som finnes i bilder, lyd og/eller video du sender inn eller lar Appen eller Smartenheter fange inn;
 4. personopplysninger levert ved tredjeparts produkter eller tjenester som du kobler til via Appen eller Smartenheter.

Slike opplysninger brukes bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålene gitt i denne personvernerklæringen. Whirlpool er pålagt å holde personopplysninger anonyme og å fjerne slike opplysninger nå vi ikke lenger å behandle personopplysninger i identifiserbar form for å oppfylle formålene.

 1. Kontraktsopplysninger

Whirlpool behandler personopplysninger om brukerne når disse kjøper produkter og tjenester fra Whirlpool, inkludert navn, adresse, land, kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresse. I tillegg samler Whirlpool inn opplysninger om hvitevarene du har kjøpt og eller tjenestene du har bestilt, inkludert forespørsler om garantitjenester.

 1. Opplysninger om bruk og navigering

Nettsiden, Appen og Smartenheter samler inn personopplysninger fra Brukerne for tekniske og funksjonsmessige formål. Slike opplysninger samles ikke inn med det formålet å identifisere Brukeren, men de vil kunne antyde identifisering av vedkommende, hvis for eksempel opplysningene blir sammenlignet med andre opplysninger som finnes hos tredjeparter.

Denne kategorien inkluderer: (1) IP-adressen og domenenavnet til Brukerens datamaskin; (ii) Smartenhetens ID, modell og serienummer; (iii) IP-adressen til ruteren din når du kobler Smartenheten til nettverket vårt; (iv) hvilken type nettleser og operativsystem som brukes; (v) den fysiske plasseringen av enheten eller Smartenheten (som fastsatt, for eksempel ved bruk av satellitt-, mobiltelefontårn og WiFi-signaler); og (vi) annen informasjon om din nettøkt, slik som URI (Uniform Resource Identifier)-adressene til det forespurte kildene, klokkeslettet for forespørselen, metoden som ble brukt til å sende forespørselen, størrelsen på svarfilen som ble mottatt, den numeriske koden knyttet til svarstatusen fra serveren og andre parametere knyttet til operativsystemet som benyttes av Brukerens enhet. Etter at du har koblet Smartenheten til nettverket vårt, kan vi automatisk samle inn informasjon fra Smartenheten med jevne mellomrom, inkludert status (for eksempel om Smartenheten er slått av eller på, og detaljer om syklus eller funksjon som utføres), instruksjoner som er lagt inn på Smartenheten, feil- eller feilkoder og forhold av omgivelsene som kan påvirke hvordan Smartenheten fungerer (for eksempel inngangsspenning, signalstyrke og lufttemperatur). Vi kan spore og samle inn opplysninger om Appbruk, for eksempel dato og klokkeslett for når Appen har tilgang til serverne våre, hvilken informasjon som er lastet ned til Appen og instruksjonene som overføres til Smartenheten.

Nettsideopplysninger brukes bare til å hente inn anonym statistisk informasjon om bruken av Nettsidene og til å kontrollere at disse fungerer korrekt, og er i samsvar med våre krav til oppbevaring av opplysnigner. Slike opplysninger kan brukes til å fastsette ansvar i tilfelle av mulig datakriminalitet mot Nettsiden, Appen og/eller Smartenheter.

Hvis du foretrekker at Whirlpool ikke samler inn opplysninger fra Smartenheten, må du avinstallere (koble fra) Smartenheten fra den trådløse ruteren og slå av den trådløse tilkoblingsknappen på enheten. Avinstallering (frakobling) av Smartenheten vil også deaktivere bruken av Smartenheten og Appen, selv om den relaterte kontoen din forblir aktiv. Hvis du bare deaktiverer kontoen din, men ikke avinstallerer (frakobler) Smartenheten, vil opplysninger, som ikke inkluderer og ikke er knyttet til dine personopplysnigner og ikke identifiserer deg spesifikt, fortsatt bli overført til Whirlpool.

Vi kan også samle inn personopplysninger på Nettsidene våre ved hjelp av forskjellige typer informasjonskapsler der det er aktuelt etter at du har gitt ditt aktive samtykke. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår erklæring om informasjonskapsler.

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Der det er aktuelt vil vi behandle dine personopplysninger som vi har samlet inn eller har fått oppgitt med følgende formål:

 1. gi deg muligheten til å registrere deg på Nettsiden eller Appen ved å åpne en personlig konto, å registrere et produkt på Nettsiden og å kjøpe et produkt på Nettsiden;
 2. gi deg Smartenhet-tjenestene, inkludert varsler for hjelp og vedlikehold og kommunikasjon som er funksjonelle for bruk av kontoen din eller Smartenheten, inkludert tjenester som er knyttet til kundeservice og garantien;
 3. fullføre nettkjøpet av produktet å gi ekstra tjenester (ettersalgstjenester, utvidet garanti, forhindring av svindel, håndtering av returer, kontakte deg ved eventuelle sikkerhetsproblemer knyttet til husholdningsapparatet ditt);
 4. foreta levering hjem av produktene dine og gi deg alle forespurte tjenester;
 5. sørge for reparasjon av produktet ditt;
 6. håndtere forespørsler om informasjon som du har sendt oss, inkludert det å håndtere klager og kommunikasjon mottatt via vår interaktive chattetjeneste;
 7. delta i en priskampanje/konkurranse;
 8. overholde juridiske krav og reguleringer og fremme våre egne rettigheter overfor rettsinstanser;
 9. sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon knyttet til våre produkter og tjenester på elektronisk måte, (inkludert e-post, SMS, MMS, meldinger på sosiale medier, mobilapplikasjoner). Markedsføring via e-post er basert på samtykke. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan visse markedsføringsaktiviteter via e-post imidlertid være basert på Whirlpools legitime interesse (mykt innvalg);
 10. kontakte deg for markedsføringsformål per telefon (ikke automatisert) og via vanlig post. Slik behandling kan være basert på ditt samtykke eller på Whirlpools legitime interesse (i så fall har du rett til å melde deg av);
 11. sende deg kundestøttekommunikasjon angående produkter som du har registrert eller som du har vist interesse for, og for å gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet;
 12. etter ditt samtykke, dele dine personopplysninger for tilpasset markedsføringskommunikasjon med våre utvalgte pålitelige partnere, slik det er beskrevet i punkt 6 under;
 13. gjennomføre aktiviteter for overføring av selskaper og selskapsavdelinger, oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre overføring og for gjennomføring av slike operasjoner; og
 14. for interne opplærings-, dokumentasjonsformål og kvalitetskontroll/kvalitetssikringsformål kan vi lytte til de innspilte telefonsamtalene til kundesentrene.

3. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BRUK

 1. Levering av personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 2, bokstav a), b), c), d), e), f) og g) er nødvendig for det formålet som opplysningene ble innhentet eller delt med oss for, som inkluderer, men ikke er begrenset til registrering på Nettsiden, kjøp av produkter på nettet og bruken av spesifikke tjenester, så vel som deltakelse i priskampanjer og konkurranser. Rettslig grunnlag for slik behandling av personopplysninger er gjennomføringen av en kontrakt du inngår, eller oppfyllelsen av en forespørsel fra deg;
 2. Levering av personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 2 bokstav h) er obligatorisk siden det kreves for å overholde av gjeldende lover. Rettslig grunnlag for slik behandling av personopplysninger er overholdelse av rettslige forpliktelser;
 3. Levering av personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 2 bokstav i), l) og n) er valgfritt. Med mindre annet er fastsatt i de lover som gjelder i landet du befinner deg i, kan ikke Whirlpool, selskapene i gruppen og/eller tredjeparter sende deg, uten ditt samtykke, personlig tilpasset markedsføringskommunikasjon gjennom automatiserte metoder, og heller ikke ta opp telefonsamtaler du har med kundesenter. I alle tilfelle, hvis Brukeren trekker samtykket tilbake vil vi ikke lenger behandle personopplysninger som vi er avhengige av ditt samtykke for å behandle;
 4. Levering av personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 2 bokstav j), k) og m) er nødvendig for å imøtekomme de rettmessige interessene til Whirlpool og gruppen, som vil balanseres opp mot dine interesser. Vi vil også kunne bruke, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, dine elektroniske kontaktdetaljer (e-post) som vi har samlet inn i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste, for å kunne sende deg markedsføringskommunikasjon knyttet til lignende produkter eller tjenester. I slike tilfeller vil du kunne motsette deg en slik bruk av dine elektroniske kontaktdetaljer ved å klikke på lenken “avslutt abonnement” nederst på e-posten/SMS-en hver gang du mottar den tilpassede markedsføringskommunikasjonen, eller i samsvar med punkt 9 i denne personvernerklæringen. Med mindre annet er fastsatt i de lover som gjelder i landet der du befinner deg, er vår berettigede interesse det rettslige grunnlaget vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på for de formålene som er beskrevet her.

4. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Whirlpool vil behandle personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i punkt 2 over. I alle tilfeller skal følgende lagringsperioder gjelde:

 1. opplysninger som er samlet inn til formålene beskrevet i punkt 2 bokstav a), b), c), d), e), f) og g) vil lagres bare så lenge det er strengt nødvendig for å svare på forespørsler fra registrerte og å overholde gjeldende lover og reguleringer;
 2. opplysninger samlet inn for formålene i punkt 2, bokstav h) vil lagres så lenge som er obligatorisk fastsatt i gjeldende lover (f.eks. for skatteformål);
 3. opplysninger samlet inn for formålene i punkt 2, bokstav i) og l) vil lagres så lenge som maksimalt fastsatt i gjeldende lover;
 4. opplysninger samlet inn for formålene i punkt 2, bokstav j), k) og m) vil lagres så lenge som er strengt nødvendig for å oppfylle Whirlpools forretningsinteresser; og
 5. opplysninger samlet inn for formålene i punkt 2, bokstav n) vil ikke lagres lenger enn det som er fastsatt i gjeldende lover.

Vær oppmerksom på at lagringsperioden for personopplysninger vil kunne variere, avhengig av gjeldende lokale lover.

5. BEHANDLINGSPROSEDYRER

Dine personopplysninger behandles ved bruk av informasjonsteknologi og/eller papirmidler og beskyttes med passende sikkerhetsinnretninger egnet for å garantere hemmelighold og sikkerheten til personopplysningene. Nærmere bestemt tar Whirlpool egnede administrative, tekniske, personlige og fysiske tiltak som passer for å sikre de lagrede personopplysningene mot alle eventuelle tap, så vel som uautorisert bruk, spredning av eller endring i personopplysningene.

6. KOMMUNIKASJON AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil dele dine personopplysninger med våre pålitelige partnere, slik som våre garantileverandører, som har til hensikt å bruke dem til direkte markedsføringsformål, kun hvis du har gitt oss spesifikk tillatelse til å gjøre dette.

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 1. selskaper i gruppen som ligger i EØS og utenfor EØS, som opptrer som selvstendige behandlingsansvarlige;
 2. våre nøye utvalgte tredjepartsleverandører beliggende i EØS og utenfor EØS, slik som operatører av kundesentre, tjenesteleverandører av innholdsvurdering, spedisjonsfirmaer, serviceleverandører eller teknikere som har som oppgave å hjelpe og andre leverandører som opptrer på våre vegne i rollen som behørig utnevnte databehandlere for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen; andre tredjeparter som del av en selskapstransaksjon, slik som en fusjon eller et aksjesalg;
 3. vår utvidede garantileverandør Domestic & General (“D&G”) [Domestic & General Insurance PLC]. D&G vil fungere som felles behandlingsansvarlig (sammen med Whirlpool) med det formål å markedsføre og selge utvidede garantier, samt håndtere reparasjonsforespørsler i henhold til slike utvidede garantier. Spesielt vil D&G behandle personopplysningene for følgende formål: (i) registrere og administrere kontoen/profilen din, samt produsentens garantier; (ii) markedsføring, salg og administrasjon av serviceavtaler og produkter/tjenester; (iii) i visse land håndtere og svare på innkommende kundeserviceanrop og oppdatere slike opplysninger med informasjon fra slike forbrukere; (iv) innhente og motta personopplysninger fra forbrukere for å gjøre salg av serviceavtaler, og oppdatere slike opplysninger med informasjon fra forbrukere; (v) håndtere og svare på innkommende forbrukerklager (inkludert eventuelle søksmål); (vi) administrere bestillinger og levering av reparasjonstjenester og levere erstatningsprodukter til forbrukere og korrigere og oppdatere slike opplysninger med informasjon fra forbrukere i forbindelse med slike reparasjonstjenester og/eller levering av erstatningsprodukter og/eller oppdatere slike personopplysninger; (vii) gjennomføre undersøkelser om kvaliteten på produkter og utførte tjenester.
 4. Tredjeparter som tilbyr e-betalingstjenester, med det formål å administrere betalingene knyttet til dine bestillinger. For ordens skyld, Whirlpool behandler ikke bank-/økonomisk informasjon (inkludert kredittkortinformasjon) til brukerne, bortsett fra slike som er strengt nødvendige for formålene i punkt 2, bokstav c) (f.eks. for å gi forbrukerne utvidet garanti). I forbindelse med slik behandling vil tredjeparter som tilbyr e-betalingstjenester behandle personopplysningene dine som autonome behandlingsansvarlige, i samsvar med GDPR (og andre gjeldende lokale lover og forskrifter) og sine egne respektive personvernerklæringer. Whirlpool skal ikke holdes ansvarlig for skader (inkludert de som oppstår som følge av brudd på GDPR og annen gjeldende personvernlovgivning) som oppstår ved behandling av brukernes bank-/økonomiske informasjon (inkludert kredittkortinformasjon) av tredjeparten som leverer e- betalingstjenester.
 5. For distribusjon, reparasjon og vedlikehold av våre produkter deler vi Brukernes adresse og kontaktinformasjon med våre partnere kun når det er strengt nødvendig;
 6. Vi kan også bli bedt om å utlevere personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra myndighetene, inkludert forespørsler fra nasjonale sikkerhetsbyråer eller politimyndigheter.

Slike tredjeparter vil behandle dine personopplysninger på våre vegne i rollen som behørig utnevnte databehandlere (med unntak av det som er beskrevet i bokstav d)) for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen i samsvar med våre personvern- og sikkerhetskrav og har ikke lov til å bruke personopplysninger de mottar fra oss til noen andre formål.

7. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS

Eventuell overføring av dine personopplysninger til land utenfor EØS (både innenfor og utenfor gruppen) utføres basert på følgendepassende sikkerhetstiltak i overensstemmelse med GDPR.

 1. Når EU-kommisjonen har truffet en truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå; eller
 2. hensiktsmessige tiltak er gitt av eller til Whirlpool som eksporterer personopplysningene dine, inkludert men ikke begrenset til standard personvernklausuler. Uten å berøre det foregående, er overføring basert på standard personvernklausuler preget av ytterligere organisatoriske og tekniske tiltak, utformet for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger.

 

8. MINDREÅRIGE UNDER 18

Nettsiden, våre Apper og våre Smartenheter henvender seg ikke til personer under 18 år, og Whirlpool samler heller ikke bevisst inn i personopplysninger fra personer under 18 år.

9. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Du har når som helst, og uten kostnad, rett til å utøve følgende rettigheter:

 1. Retten til å bli informert om formålene og metodene for behandling av dine personopplysninger;
 2. Retten til å få innsyn i dine personopplysninger (også kjent som “den registrertes innsynsforespørsel”). Dette gir deg rett til å motta en kopi av de personopplysninger vi har om deg;
 3. Retten til å be om oppdatering eller rettelse av de personopplysningene vi har som angår deg Dette gir deg muligheten til å korrigere eventuelle ufullstendige eller feilaktige opplysninger, selv om det vil kunne bli nødvendig for oss å kontrollere nøyaktigheten til de nye opplysningene du gir oss;
 4. Retten til å be om sletting av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger der det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss slette eller fjerne dine personopplysninger der du har brukt din rett til å motsette deg bruk av opplysningene dine eller der vi er forpliktet til å slette opplysningene dine for å overholde lokale lover. Vær likevel oppmerksom på at vi ikke alltid vil kunne imøtekomme din forespørsel om sletting av juridiske årsaker, som du vil bli varslet om, hvis det er aktuelt, i det du fremmer forespørselen;
 5. Retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Dette gir deg muligheten til å avbryte behandlingen av dine personopplysninger i følgende situasjoner: (a) hvis du ønsker å avgjøre opplysningenes nøyaktighet; (b) der vår bruk av opplysningene er i strid med loven, men du ikke ønsker at vi skal slette dem; (c) der du ønsker at vi skal beholde opplysningene selv om vi ikke lenger trenger det, i tilfelle du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; eller (d) hvis du har motsatt deg bruk av dine opplysninger, men vi må vurdere om vi har altoverveiende berettigede grunner til å bruke dem;
 6. Retten til å motsette deg bruk, helt eller delvis, av dine personopplysninger der vi bygger på berettigede interesser (eller en tredjeparts berettigede interesser), og det er noe i din bestemte situasjon som gjør at du ønsker å motsette deg bruk på dette grunnlaget, da du mener det har innvirkning på dine grunnleggende rettigheter og friheter. I enkelte tilfeller vil vi kunne demonstrere at vi har tvingende berettiget grunnlag for å bruke dine opplysninger som overstyrer dine rettigheter og friheter;
 7. Der vi er avhengig av ditt samtykke for å bruke dine personopplysninger, har du fritt og alltid rett til å trekke tilbake samtykket til bruk av dine personopplysninger, også ved å klikke på avregistreringstasten nederst på våre markedsføringskommunikasjoner;
 8. Retten til dataportabilitet av dine personopplysninger til deg, eller til en annen leverandør. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinleselig format;
 9. Retten til å kontakte oss ved å sende oss en e-post på data_protection_emea@europeanappliances.com m eller bruke vårt kontaktskjemaet; og
 10. Retten til å fremme en klage til kompetent nasjonal personvernmyndighet eller tilsynsmyndighet.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene nevnt over eller hvis du har noen spørsmål om informasjonen vi har om deg, send oss en e-post på data_protection_emea@europeanappliances.com eller skriv til oss på: Whirlpool Nordic AS, Nils Hansens vei 3 0667 Oslo, merket “for the attention of the Data Protection Office”. Hvis tilgjengelig, kan du også bruke vårt kontaktskjema.

Hvis du har et uløste bekymringer angående personvern eller databruk som vi ikke har behandlet på tilfredsstillende måte, har du rett til å kontakte den kompetente nasjonale personvernmyndighet eller tilsynsmyndighet som beskrevet ovenfor i dette punkt 9. Du kan også kontakte vår amerikanskbaserte tredjepartsleverandør av tvisteløsninger (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. ENDRINGER OG OPPDATERINGER

Vi oppdaterer fortløpende vår personvernerklæring. Vi vil kunne endre denne erklæringen slik at den til enhver tid reflekterer endringer av vår personvernpraksis. Dersom vi foretar noen materielle endringer vil vi kunne informere deg gjennom å oppdatere denne erklæringen før den settes i kraft. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår vår erklæring. Du vil da få oppdatert informasjon om vår personvernpraksis. Denne erklæringen ble sist endret 01/05/2023.

TRUSTe