Hvorfor kan jeg ikke bruke metallgjenstander i mikrobølgeovnen?

Mikrobølgestrålingen reflekteres av metall.
Hvis for mye stråling rettes mot et punkt, vil dette gi gnister.
Dette vil sannsynligvis skade mikrobølgeovnen.