Hvordan skal jeg rengjøre glasset på ovnen min?

Bruke rengjøringsmiddel for glass og en myk klut.
Påfør rengjøringsmiddel for glass på kluten/ svampen, ikke spray direkte på glasset.
Unngå skuremidler, stålull, skitne kjøkkenkluter, og noen typer papirhåndklær, da de kan skade overflatene.
Hvis du bruker papirhåndklær, sjekk først på emballasjen om de er egnet, de noen av disse kan gi skader.
Oppdag ideelle vedlikeholdsprodukter for ovnen i Whirlpool tilleggsutstyrsbutikk.