Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg overflatene av rustfritt stål?

Bruk et vaskemiddel for rustfritt stål, flytende vaskemiddel, eller et universalvaskemiddel.
Skyll med rent vann og tørk av med en myk, lofri klut.
Bruk eddik på flekker som kommer av hardt vann.
Oppnå best resultatene ved å bruke de best egnede produktene.
Oppsøk Whirlpool tilleggsutstyrsbutikk for å se alle de anbefalte vaskemidlene.