Hvor raskt vil kjøleskapet lage is?

Ismaskinen vil ikke lage is før temperaturen i fryseren er nede i -12° C. Det vil ta en dag å fylle isbøtten.