Hvilke produkter bør jeg unngå ved rengjøring av kjøleskapet?

Ikke bruk skurende eller sterke rengjøringsmidler som vindusspray, skuremidler, brennbare væsker, rengjøringsvoks, konsentrerte vaskemidler, blekemidler eller rensemidler som inneholder petroleumsprodukter på plastdeler innvendig, og dørforinger eller pakninger.
Ikke bruker tørkepapir, skuresvamper eller annet grovt rengjøringsutstyr.
Disse kan ripe og skade kjøleskapet.