Hvilke kjøkkenventilatorer kan ventileres fra baksiden?

Kun kjøkkenventilatorer som er montert på veggen kan ventileres fra baksiden.