Hva bør temperaturen være inne i kjøleskapet og fryseren?

En gjennomsnittlig temperatur på 3 til 4° C er å foretrekke, med øvre og nedre grenser på 0 til 7° C. Ved 7° C vil maten forringes raskere