Hva betyr lysene på fryseren?

Det GRØNNE angir at apparatet får strøm.
Det RAVGULE lyset angir at FastFreeze er slått på.
Lyset er kombinert med en knapp.
Det RØDE lyset er en advarsel om at temperaturen inne i skapet er høy.