Det er vann i bunnen av det selvavrimende kjøleskapet. Hvorfor skjer det?

Avløpsslangen fra sluket på baksiden av kjøleskapet er sannsynligvis blokkert.
Dette betyr at avrimingsvannet strømmer inn i skapet.