Det er forskjellige nivåer av strømforbruk. Hvilket bør jeg bruke?

A og A+ gir det laveste strømforbruket.
Dette betyr at de både er både kostnadseffektive og miljøvennlig.