Den røde filterlyset på dispenseren er PÅ. Hvordan skal lyset fungere?

Vannfilteret vil vare seks måneder.
Indikatoren skifter fra grønn til oransje ved 90 % av produktets levetid, og til rødt på slutten av levetiden.
Når filteret skiftes må man trykke inn «Reset»-knappen i mer enn 3 sekunder, så lyset blir grønt igjen.
Besøk Whirlpool tilleggsutstyrsbutikk for å finne ut mer om de vannfiltrene som finnes.