• Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg overflatene a

Vanlige spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg overflatene av rustfritt stål?

Bruk et flytende vaskemiddel eller et universalvaskemiddel.
Skyll med rent vann og tørk av med en myk, lofri klut.
Bruk eddik på flekker som kommer av hardt vann.
Oppnå de beste resultatene ved å bruke de best egnede produktene.
Oppsøk Whirlpool tilleggsutstyrsbutikk for å se alle de anbefalte Wpro vedlikeholdsprodukter for hvitevarer.

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med

Sammenligne ( hvitevarer)

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med