Vilkår og personvern for produkter med 6th SENSE Live

Whirlpool EMEAs Personvernerklæring for Tjenester for Tilkoblede Enheter

OPPSUMMERING

Informasjon innhentet av Whirlpool
• Når du registrerer en Tilkoblet Enhet, vil vi be om personlig informasjon fra deg.
• Hvis du kobler til og bruker en Tilkoblet Enhet, samler vi inn informasjon om din Tilkoblede Enhet og din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter og tilknyttede programvare applikasjoner.

Hvordan Whirlpool bruker og deler Innsamlet Informasjon
• Vi bruker informasjon vi har samlet inn fra deg til å gi deg tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter, for feilsøking og vedlikehold, og til å kommunisere med deg om din brukerkonto eller din Tilkoblede Enhet.
• For å sikre at du får mest mulig ut av din Tilkoblede Enhet, kan vi bruke informasjonen vi innhenter om deg til å gi deg forslag om relevante forbruksvarer og andre produkter knyttet til bruk av din Tilkoblede Enhet.
• Vi deler ikke personlige opplysninger om deg med ikke-tilknyttede tredjeparter uten ditt samtykke.
• Sammenstillinger av data (som ekskluderer dine personopplysninger) kan deles med våre tilknyttede selskaper og forretningsforbindelser.

Retting av personopplysninger og mulighet for å velge bort
Du kan når som helst få innsyn i, korrigere og oppdatere dine personopplysninger, velge bort enkelte varsler og korrespondanse om Tilkoblede Enheter, deaktivere brukerkontoen din og stanse oversendelse av data fra din Tilkoblede Enhet. Du kan når som helst kontakte oss vedrørende dine personopplysninger, se kontaktdetaljer lenger ned.

I. INNLEDNING

Takk for at du valgte en trådløs enhet til hjemmebruk (“Tilkoblet Enhet”) fra Whirlpool. Din Tilkoblede Enhet kan tilby deg tjenester som vil hjelpe deg å disponere og vedlikeholde den Tilkoblede Enheten. Når din Tilkoblede Enhet er tilknyttet Whirlpools nettverk for Tilkoblede Enheter, kan den overføre informasjon til Whirlpool og tilby deg tjenester og varslinger. I tillegg kan du benytte programvareapplikasjoner fra Whirlpool, slik som “Bauknecht B-Live” (gratis) eller “Whirlpool 6th Sense Live” applikasjoner (“Applikasjonen” eller “Applikasjonene”) på din flyttbare enhet til å fjernstyre din Tilkoblede Enhet og få tilgang til tilhørende funksjoner og tjenester. Denne personvernerklæringen gjelder for din bruk av slike tjenester og Applikasjoner (samlet kalt “Tjenester for Tilkoblede Enheter”).
I disse Brukervilkår viser referanser til Whirlpool til Whirlpool Nordic OY, som er dannet i samsvar med finsk lov med følgende registrerte adresse: Itälahdenkatu 22b, FI-00210 Helsinki, Finland, er registrert i Finland med finsk moms registreringsnummer FI 0107240-1 (nedenfor kalt ”Whirlpool”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), som behandlingsansvarlig for dine data og som en del av den globale Whirlpool Group forplikter vi oss til å beskytte og sikre konfidensialiteten for din personlige informasjon ("Personopplysninger", som definert i gjeldende lov om databeskyttelse) som er sendt inn for formålene angitt under. Denne erklæringen inneholder derfor informasjon om hva slags Personopplysninger vi samler inn, hvordan de samles inn, for hvilke formål de samles inn til, og hvilke rettigheter du har til å få tilgang til, oppdatere, rette opp eller slette slike opplysninger.

II. OPPLYSNINGER INNHENTET AV WHIRLPOOL

For å kunne tilby deg fordelene ved bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter, sånn som varslinger når kjøleskapsdøren star åpen, tilpassede sykluser og hjelp til å kontrollere ditt energiforbruk, samler Whirlpool visse opplysninger fra din Tilkoblede Enhet (og, der det er hensiktsmessig, fra tilhørende utstyr og applikasjoner).

1. Opplysninger du gir til Whirlpool
Når du registrerer din Tilkoblede Enhet, gir du visse Personopplysninger fra deg til Whirlpool, herunder men ikke begrenset til ditt navn, din adresse, din e-post adresse og ditt mobilnummer.

2. Opplysninger som automatisk hentes inn av Whirlpool
Så fort du registrerer din Tilkoblede Enhet, vil Whirlpool også automatisk og periodisk innhente følgende type informasjon (“Innsamlet Data”) fra følgende kilder:

• Tilkoblede Enheter: ditt produkts ID (inkludert modell og serienummer), IP adresse, produktets status (f.eks. kjøleskapets temperatur, vannfilter status), og feilmeldingskoder (f.eks. åpen kjøleskapsdør).
• Andre enheter: hvis du velger å bruke tredjepartsprodukter, slik som smartmålere, til styring av energiforbruk eller for å bruke andre egenskaper relatert til din Tilkoblede Enhet, kan Whirlpool innhente informasjon som f. eks. din husholdnings totale strømforbruk, strømforbruket til din Tilkoblede Enhet og dine prisvilkår for kjøp av elektrisitet og gass (eller ditt områdes generelle prisvilkår)
• Applikasjoner: hvis du benytter Applikasjonene, vil Whirlpool automatisk innhente og lagre visse opplysninger om din bruk av og gjøremål utført innen Applikasjonen, slik som endringer på dine brukerkontoinnstillinger og oppgaver utført med din Tilkoblede Enhet.

III. BRUK OG DELING AV INNSAMLET DATA

1. Generelt
Whirlpool kan bruke alle dine Personopplysninger og Innsamlet Data for å gi deg tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter, herunder:

• feilsøking og varsler om vedlikehold;
• kommunisere med deg angående din brukerkonto eller din Tilkoblede Enhet (gjelder også produktservice og spørsmål om garanti);
• dersom du ønsker det, gi deg forslag innen Applikasjonen som fremmer ytelse og bruk av de Tilkoblede Enhetene, slik som anbefaling av konsumvarer, tilbehør, deler eller andre produkter som gir optimal ytelse av din Tilkoblede Enhet, samt gi deg linker innen Applikasjonen til Whirlpools eksterne nettsider der slike produkter kan kjøpes;
• dele det med Whirlpool Europe Srl - Socio Unico, et selskap innenfor Whirlpool Group, etablert i samsvar med italiensk lov, med følgende registrerte adresse: viale G Borghi 27, I-21025 Comerio, Italy, organisasjonsnummer 01534610124, som fungerer som databehandler på våre vegne, med den hensikt som er beskrevet i denne Personvernerklæringen.

Legg merke til at det er valgfritt å gi fra deg dine Personopplysninger og Innsamlet Data, men at det er nødvendig for å aktivere Tjenester for Tilkoblede Enheter, med unntak av punkt c) over, som er valgfritt. Legg også merke til at uten nøyaktig informasjon fra deg, og uten ditt samtykke til punkt c), kan vi ikke levere de relevante tjenester til deg. Du kan når som helst velge bort tjenesten i punkt c) over gjennom Applikasjonen.
Våre medarbeidere vil samle inn og behandle personopplysningene på lovlig måte for ovennevnte formål når de utfører administrasjon, regnskap, markedsføring og kampanjer, kundepleie, administrasjon av IT-systemer, ledelse, vedlikehold og utvikling, markedsføring, undersøkelser og kampanjer, i den grad det er relevant i henhold til formålene beskrevet i denne erklæringen. Dine Personopplysninger vil bli lagret i Whirlpool Groups databaser i tillegg til i databaser som styres via eksterne leverandører som Whirlpool Group har signert en avtale med i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Disse databasene er plassert både i EU-området og i USA, og en liste over dem er tilgjengelig på forespørsel.
Whirlpool kan også dele Innsamlet Data (inkludert Personopplysninger) med tredjeparter som opptrer på våre vegne, slik som medarbeidere på kundesenter, transportører, serviceleverandører eller utkalte ingeniører/teknikere. En liste over slike eksterne leverandører kan fremskaffes på forespørsel. Whirlpool vil ikke dele dine Personopplysninger med andre tredjeparter uten at du har gitt samtykke på forhånd.
Vær oppmerksom på at visse typer Personopplysninger også kan bli rapportert til myndigheter og offentlige organer i aktuelle lokale områder, vanligvis av juridiske og skattemessige hensyn, eller der det er rimelig å gjøre dette for å beskytte virksomheten, kundene, medarbeiderne eller leverandørene til Whirlpool. De kan dessuten utleveres til mulige kjøpere eller partnere og deres profesjonelle rådgivere, ved vurdering av eventuelle salg eller overføring av selskapet eller selskapets virksomhet og aktiva, kommersielle partnerskap eller joint venture-ordninger som kan oppstå fra tid til annen, i den grad anonymisering ikke er mulig eller gjennomførbar. Når transaksjonen er fullført, kan kjøpere og partnere bruke informasjonen for samme formål som angitt i denne merknaden.

2. Overføring til utlandet
Lokal personvernlovgivning tillater at Whirlpool overfører Personopplysninger til andre land, forutsatt at du har gitt samtykke på forhånd eller at det finnes en annen juridisk begrunnelse, og at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå kan garanteres.

Du må være oppmerksom på at medarbeiderne i Whirlpool, andre enheter i Whirlpool Group og tredjeparter som opptrer som våre serviceleverandører på våre vegne, og nøye utvalgte partnere, også kan holde til i utlandet og til og med utenfor EØS-området. Derfor ønsker Whirlpool å sikre at når dette skjer, er overføringen fullt i samsvar med prinsippene og kravene i gjeldende lokal og EU lovgivning, og at hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene i slike land/områder.

3. Aggregert Data
Whirlpool kan sammenstille Innsamlet Data (som ikke inkluderer, og som ikke assosieres med dine Personopplysninger, og som ikke spesifikt identifiserer hvem du er) og dele det med forretningsforbindelser og andre tredjeparter for blant annet forskning (herunder forbedring av Whirlpools produkter), og for å tillate selskaper å utvikle bedre produkter til Whirlpools brukere. Whirlpool kan også lagre slike data i en rimelig tidsperiode etter at du deaktiverer din brukerkonto for Tjenester for Tilkoblede Enheter eller slutter å bruke disse tjenestene for Tilkoblede Enheter. I tillegg kan slike sammenstillinger av data deles med andre forbrukere for å hjelpe dem med å sammenligne strømforbruket sitt med strømforbruket til andre brukere av Tilkoblede Enheter.

4. Vern av dine Personopplysninger
Whirlpool er forpliktet til å opprettholde sikkerheten for de data du gir oss, og til å opprettholde sikkerhetstiltak for dine Personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler.

IV. PREFERANSER, UTMELDING OG ANDRE RETTIGHETER

1. Varsler for Tilkoblede Enheter
Du kan velge å motta varsler via Applikasjonene (f.eks. varsel om fullført syklus eller at kjøleskapsdøren star åpen) som en del av Tjenester for Tilkoblede Enheter. Du kan endre dine preferanser for disse varslene, herunder hvilke varsler du ønsker å motta eller å deaktivere slike varsler ved å logge inn på din brukerkonto for Tjenester for Tilkoblede Enheter via Applikasjonen.

2. Overføring av Data knyttet til Tilkoblede Enheter
Hvis du ikke ønsker at Whirlpool samler inn data fra din Tilkoblede Enhet, må du koble din Tilkoblede Enhet fra det trådløse nettet OG skru av nettverksknappen på den Tilkoblede Enheten din. Frakobling av din Tilkoblede Enhet vil også deaktivere din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter, selv om din brukerkonto for Tjenestene for Tilkoblede Enheter forblir aktiv. Hvis du kun deaktiverer brukerkontoen for Tjenester for Tilkoblede Enheter, men ikke frakobler den Tilkoblede Enheten din, vil data som ikke inkluderer, og som ikke er assosiert med, dine Personopplysninger, og som ikke identifiserer deg, fortsatt overføres til Whirlpool.

3. Andre enhetsopplysninger
Via Applikasjonen kan du når som helst deaktivere alle valgfrie tjenester du aktiverer via Applikasjonen, herunder tjenester assosiert med tredjeparts enheter (f. eks. smartmålere for håndtering av strømforbruk).

4. Deaktivering (avregistrering) av Brukerkonto
Du kan velge å deaktivere (avregistrere) din brukerkonto til enhver tid ved å gå inn på vår hjemmeside via denne linken http://www.whirlpool.no, og deretter logge inn ved å følge linken øverst i høyre hjørne, ved å bruke det samme brukernavnet og passordet som du bruker for å logge inn på din Tilkoblede Enhet. Dersom du deaktiverer brukerkontoen din vil Whirlpool beholde innsamlet data relatert til din Tilkoblede Enhet og din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter, men dataen vil ikke lenger være tilknyttet dine Personopplysninger og blir derfor ugjenkallelig anonymisert. Deaktivering av din brukerkonto for Tjenester for Tilkoblede Enheter vil forhindre at du mottar varsler, tjenester og markedsføring relatert til din Tilkoblede Enhet.

5. Service og andre sikkerhetsvarsler
Så lenge du ikke har avregistrert deg fra Tjenester for Tilkoblede Enheter, forbeholder Whirlpool seg retten til å kontakte deg i tilfelle av en sikkerhets- eller tjenestevarsel for din Tilkoblede Enhet (f.eks. et varsel om tilbakekalling) uavhengig av dine valgte personvernsinnstillinger.

6. Oppbevaring av Personopplysningene
Whirlpool vil behandle og oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig etter loven, og for våre identifiserte legitime forretningsbehov og tilsiktede formål, som angitt over/under. Hvis du avregisterer din brukerkonto for Tjenester for Tilkoblede Enheter, vil dine Personopplysninger øyeblikkelig slettes.

7. Data som omhandler barn
Vi søker ikke, og samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra barn (mennesker som anses som mindreårige etter gjeldende rett). Dersom en mindreårig har gitt oss Personopplysninger, kan en voksen eller foresatt for barnet kontakte oss (via kontaktdetaljene under) slik at opplysningene blir slettet fra vårt arkiv.

8. Hvilke rettigheter får du
EUs personvernlover og lokal lovgivning gir deg lov til å kontrollere om Whirlpool oppbevarer Personopplysninger om deg, og i så fall, få kopi av disse sammen med informasjon om kilde, samt hvordan og for hvilke formål Whirlpool vil behandle dem. Du har rett til å få opplysninger om, hvor det er relevant, eventuelle databehandlere og/eller lokale personvernrepresentanter og andre personer som er ansvarlige for data, i tillegg til personer og enheter som dine Personopplysninger vil kommuniseres eller utleveres til. Du kan også be om å få Personopplysninger vi oppbevarer om deg, oppdatert og/eller korrigert og, dersom det er tillatt i henhold til gjeldende lover, også slettet, samt få bekreftelse på at vi har gitt melding om din henvendelse til tredjeparter som dine personopplysninger er kommunisert til. Du kan se, rette og oppdatere spesifikke Personopplysninger (slik som navn og kontaktinformasjon) ved å signere inn på din konto via din Applikasjon. Du kan også trekke tilbake eventuelt samtykke som er gitt med hensyn til behandling av dine Personopplysninger, når som helst.

Dersom du vil utøve dine rettigheter som nevnt over eller komme med spørsmål om bruk av dine Personopplysninger, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte oss på adressen gitt i INNLEDNINGEN over, eller ved å kontakte din lokale Whirlpool kundeservice som beskrevet på din Tilkoblede Enhet eller dokumentasjonen som medfølger din Tilkoblede Enhet.

Du kan også kontakte Whirlpool konsernets personvernombud i Europa:

Privacy Officer
Whirpool Europe Srl
Viale G Borgi 27
I -21025 Comerio (VA)
Varese, Italy.
Email: whirlpool_privacy@whirlpool.com


V. SAFE HARBOR

Whirlpool opptrer i samsvar med U.S. – E.U. Safe Harbor-rammeverk og U.S. - Sveits' Safe Harbor-rammeverk som utviklet av U.S. Department of Commerce vedrørende innhenting, bruk og lagring av data fra henholdsvis EU og Sveits. Whirlpool har fått bekreftet at vi overholder U.S. – E.U. og Sveits – E.U. Safe Harbor-personvernprinsipper om meddelelse, valg, videresending, sikkerhet, dataintegritet, tilgang, og håndheving. Informasjon om både E.U. og Sveits' Safe Harbor-rammeverk finnes på: http://export.gov/safeharbor
Hvis du har en spørsmål eller bekymringer om personvern eller bruk av opplysninger som vi ikke har behandlet på en tilfredsstillende måte, vennligst kontakt TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klikk her for informasjon om faks og postadresse. TRUSTe's konfliktløsning finnes kun på engelsk.

VI. OPPDATERINGER TIL PERSONVERNMERKNADEN

Fra tid til annen vil vi kunne oppdatere denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres viktige endringer vil du bli varslet via Applikasjonen, med beskjed om endringer og hvilke valg du har eller handlinger du kan utføre.

Whirlpool EMEA Brukervilkår for Tjenester for Tilkoblede Enheter

I. INNLEDNING

Vennligst les disse Brukervilkår nøye før du tar i bruk din Tilkoblede Enhet og tilhørende programvare og tjenester.
Takk for at du at du har valgt en nettbasert enhet til bruk i hjemmet (“Tilkoblet Enhet”) fra Whirlpool. Whirlpool er en verdensledende produsent og markedsfører av viktige husholdningsapparater. Våre merkevarer i Europa inkluderer Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® and HotpointAriston®. Disse Brukervilkår gjelder for din bruk av din Tilkoblede Enhet og tilhørende Tjenester for Tilkoblede Enheter (som definert under). I disse Brukervilkår viser referanser til Whirlpool til Whirlpool Nordic OY, som er dannet i samsvar med finsk lov med følgende registrerte adresse: Itälahdenkatu 22b, FI-00210 Helsinki, Finland, er registrert i Finland med finsk moms registreringsnummer FI 0107240-1 (nedenfor kalt ”Whirlpool”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) og er en del av Whirlpool Group (“Whirlpool Group”) og andre selskaper innenfor Whirlpool Group i Europa og deres merkenavn listet ovenfor.
Din Tilkoblede Enhet kan tilby deg tjenester for å hjelpe deg med å administrere og vedlikeholde din Tilkoblede Enhet. Når din Tilkoblede Enhet er tilkoblet Whirlpools nettverk for Tilkoblede Enheter, er den i stand til å overføre informasjon, herunder aktivitets- og feilkoder, til Whirlpool og gi deg varslinger, og du kan bruke programmer som tilbys av Whirlpool slik som «Bauknecht B-Live» eller «Whirlpool 6th Sense Live» applikasjonen (“Applikasjonen” eller “Applikasjonene”) på din mobile enhet til å fjernstyre din Tilkoblede Enhet og til å få tilgang til funksjoner og tjenester. Disse Brukervilkår gjelder for din bruk av slike tjenester og applikasjoner (sammen, “Tjenester for Tilkoblede Enheter”).
For å kunne benytte deg av Tjenester for Tilkoblede Enheter må din Tilkoblede Enhet være koblet til en trådløs internett-tilkobling. Du er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av den trådløse internett-tilkoblingen på det sted hvor din Tilkoblede Enhet er plassert. Du trenger også å installere Applikasjonen på en kompatibel mobil enhet(er) og å registrere en konto hos Whirlpool.
Du må godta disse Brukervilkår og Whirlpool EMEA sin Personvernerklæring for Tilkoblede Enheter (“Personvernerklæringen”) for å kunne ta i bruk Tjenester for Tilkoblede Enheter. Ved å godta disse Brukervilkår i Applikasjonen, og ved fortsatt bruk av enhver Tjeneste for Tilkoblede Enheter, godtar du å være bundet av disse Brukervilkår. Dersom du ikke godtar Brukervilkår eller noen del av dem, og du ikke aksepterer disse Brukervilkår og/eller Personvernerklæringen, vil du ikke få tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter tilknyttet din Tilkoblede Enhet.
Fra tid til annen kan vi oppdatere disse Brukervilkår. I tilfelle av en oppdatering, vil vi sende deg et varsel via Applikasjonen som forteller deg om endringene og eventuelle valg du har, eller hva du kan gjøre. Fortsatt bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter etter slike varsler, eller aktivt samtykke til eventuelle endringer, betyr at du samtykker til disse endringene. Dersom du ikke samtykker til endringene, kan du til enhver tid avslutte din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter.

II. TJENESTETILBUD TIL SMARTENHETER

Tjenester for Tilkoblede Enheter tillater deg, blant andre muligheter og fordeler, å motta varsler vedrørende din Tilkoblede Enhet (som f. eks. varsel om åpen dør, avsluttede programmer etc.), å programmere din Tilkoblede Enhet til å aktiveres i kostnadseffektive perioder og å fjernstyre din Tilkoblede Enhet gjennom Applikasjonen. De spesifikke Tjenester for Tilkoblede Enheter er nærmere beskrevet i brukermanualen for din Tilkoblede Enhet. Whirlpool kan over tid ha behov for å gjennomgå og endre de spesifikke funksjonene i Tjenester for Tilkoblede Enheter og vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer.

III. DIN BRUK AV TJENESTER FOR SMARTENHETER

1. Generelt
For å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter må du registrere en konto ved hjelp av Applikasjonen og gi ditt samtykke til Personvernerklæringen. Ved å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter, samtykker du til å: a) oppgi nøyaktig kontaktinformasjon og annen informasjon som Whirlpool ber om, (b) raskt oppdatere dine opplysninger i tilfelle av noen endring i din kontaktinformasjonen; og (c) bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter i samsvar med brukermanualen.

2. Bruk av data
Tilkoblede Enheter bruker din trådløse internett-tilkobling til å gi deg tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter. I tillegg, hvis du velger å motta varslinger via Applikasjonen, kan slike varsler og applikasjoner bruke din mobile datatilkobling for å gi deg tilgang til tjenestene. All slik bruk innebærer overføring av en viss datamengde gjennom dine relevante tilkoblinger slik at du må ha et egnet abonnement for din trådløse internett-forbindelse både der din Tilkoblede Enhet er plassert og hos din mobiloperatør. Vennligst forhør deg med din tjenesteleverandør for internett eller din mobiloperatør for å få en prisoversikt for å fastslå gjeldende datakostnader (hvis noen), og for å få informasjon om databegrensninger, restriksjoner for tillatt bruk og andre betingelser og vilkår for tjenesten. Whirlpool står ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger som din internettleverandør eller mobiloperatør måtte pålegge.

3. Overføring av din Tilkoblede Enhet
Dersom du selger eller låner bort din Tilkoblede Enhet til en annen person, må du umiddelbart oppdatere kontoen som er tilkoblet for Tjenester for Tilkoblede Enheter via Applikasjonen. Den nye brukeren må registrere en egen, ny konto hos Whirlpool for å kunne benytte seg av Tjenester for Tilkoblede Enheter.

4. Forbudt bruk

Det er forbudt å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter på en måte som:
• er truende, voldelig, fornærmende, nedsettende, ærekrenkende, injurierende, straffbar, uanstendig eller på annen måte ulovlig eller upassende;
• gir tilgang til, samler eller lagrer personopplysninger om andre;
• overtrer eller krenker noen annens rettighet, inkludert en annen persons rett til privatliv;
• personifiserer personer, selskaper, objekter eller IP adresser (f.eks. IP snylting);
• innebærer opplasting, posting, sending av e-post, overføring eller på annen måte tilgjengeliggjøring av materiell som det ikke er lovlig å tilgjengeliggjøre;
• er kommersiell, herunder f.eks. reklame, annonsering, promotering eller markedsføringsmateriale, eller spam, phishing eller annen form for uoppfordret kommersiell kommunikasjon eller uønskede meldinger;
• erverver eller forsøker å erverve uautorisert tilgang til den Tilkoblede Enheten for Tjenester for Tilkoblede Enheter eller andre Tjenester for Tilkoblede Enheter, deres datamaskiner og nettverk, deres brukerdata eller som på annen måte begrenser eller forstyrrer bruken eller driften av Tjenester for Tilkoblede Enheter;
• erverver eller forsøker å erverve uautorisert tilgang til en Tilkoblet Enhets data eller programvare, blant annet gjennom reverse engineering firmware eller installering av data som ikke er godkjent av Whirlpool;
• pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Whirlpool eller Whirlpools forretningsforbindelsers infrastruktur, herunder overføring av spam eller bruk av andre former for uoppfordret kommersiell kommunikasjon eller uønskede meldinger;
• endrer, skader eller sletter innhold skaffet av Whirlpool;
• inneholder datavirus eller andre forstyrrende, belastende eller skadelige filer eller programmer; eller
• på annen måte bryter disse Brukervilkår.

5. Programvareoppdateringer
Tjenester for Tilkoblede Enheter, inkludert Applikasjonene, bruker programvare som Whirlpool kan ha behov for eller ønske å oppdatere eller endre. Vi vil kjøre slike oppdateringer ved hjelp av standard prosedyrer på din mobile enhets operativsystem, og du vil alltid bli bedt om å gi ditt samtykke til slike oppdateringer for å kunne fortsette å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter.

IV. TJENESTEBEGRENSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

1. Generelle begrensninger
Fordi din Tilkoblede enhet kommuniserer med Whirlpool ved å overføre informasjon trådløst og over internett, vil: (a) varsler for Tilkoblede Enheter kun være tilgjengelige for deg når du har koblet opp og registrert din Tilkoblede Enhet; og (b) Tjenester for Tilkoblede Enheter ikke være tilgjengelig når internett eller den trådløse tilkoblingen eller din mobile tilknytning, ikke fungerer eller ikke fungerer som den skal.

2. Nøyaktighet av resultater og data
Du samtykker til at Tjenester for Tilkoblede Enheter er underlagt begrensninger og restriksjoner utenfor Whirlpools kontroll, som inkluderer blant annet at du må vedlikeholde din Tilkoblede Enhet i samsvar med relevant brukermanual, trådløs nettverksytelse, internett tilgang, miljøforhold (som f.eks. bygninger, vær, geografi og topografi), atmosfæriske forhold og andre faktorer knyttet til bruk av internett eller satellitter og satellitt data; dessuten er Tjenester for Tilkoblede Enheter etter sin natur avhengig av programvare og nettverkstilgang levert av tredjeparter. I betraktning av det ovennevnte kan ikke Whirlpool garantere for uforstyrret tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet eller rettidighet av data, informasjon, materiell eller innhold levert som en del av Tjenester for Tilkoblede Enheter.

3. Lagrede Data
Whirlpool lagrer visse data om din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter for så lenge det anses nødvendig for å overholde loven eller for virksomhetens opplyste, legitime behov og tiltenkte formål i forbindelse med Tjenester for Tilkoblede Enheter som beskrevet i Personvernerklæringen.

4. Overført Data
Whirlpool forplikter seg til å ivareta sikkerheten for dataen du gir oss og vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger. Det foreligger likevel alltid en risiko ved overføring av informasjon over trådløst nettverk eller internett. Som følge av dette godtar du at når du bruker Tjenester for Tilkoblede Enheter, vil kommunikasjonen din kunne bli fanget opp ulovlig av andre. Whirlpool kan ikke garantere for sikkerhet og personvern i forbindelse med trådløse overføringer eller overføringer via internett, og vil ikke stå ansvarlig for mangel på sikkerhet i nettverk eller apparater som ikke styres av Whirlpool eller tap av personvern eller personlige opplysninger i forbindelse med kommunikasjon over slikt nettverk.

5. Annet
Tjenester for Tilkoblede Enheter tilbys på “as is” (som den er) og “as available” (som den er tilgjengelig) basis. Tilkoblede Enheters feilkodemeldinger er ikke ment å skulle erstatte normal, anbefalt vedlikehold av din Tilkoblede Enhet slik det fremgår i brukermanualen for din Tilkoblede Enhet, og erstatter ikke trygg og ansvarsfull bruk av din Tilkoblede Enhet. Du må ikke legge din lit til Tjenestene for Tilkoblede Enheter (inkludert feilmeldinger) som et hjelpemiddel for å unngå brann eller andre ulykker eller skader. Det er ditt ansvar å bruke din Tilkoblede Enhet på en trygg måte og holde din Tilkoblede Enhet i god stand og i overensstemmelse med dens brukermanual. Unnlatelse av dette kan forårsake skade på din Tilkoblede Enhet, på eiendom, legemsbeskadigelse, og/eller alvorlig skade som Whirlpool ikke kan holdes ansvarlig for.

V. ETTERLEVELSE AV BETINGELSER

Du er alene ansvarlig for at ikke bare du selv, men også for at alle som bruker din Tilkoblede Enhet og/eller brukerkontoen din for Tjenester for Tilkoblede Enheter, etterlever disse Brukervilkår enten bruken er godkjent av deg eller ikke.

VI. PERSONVERN

Personvernerklæringen er tilgjengelig via Applikasjonen og du vil bli bedt om å godta den når du registrerer deg i Tjenester for Tilkoblede Enheter. Det er ikke påkrevet å godta Personvernerklæringen, men det er nødvendig for å kunne opprette en registrert brukerkonto. Personvernerklæringen styrer hvordan informasjonen du legger inn og informasjon fra din Tilkoblede Enhet og fra din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter samles inn, brukes, utleveres og deles i henhold til gjeldende europeisk og lokal lovgivning.

VII. OPPHAVSRETT

Whirlpool og dets lisensgivere eier opphavsrettighetene, varemerkene, og alle andre immaterielle rettigheter til innholdet i Tjenestene for Tilkoblede Enheter. Du kan ikke kopiere, modifisere, bruke, lage avledede verk av, vise frem, ramme inn, fremføre, publisere, distribuere, spre, overføre/sende, kringkaste eller sirkulere noe slikt materiale eller innhold til tredjepart (inkludert å vise frem eller distribuere materialet gjennom en tredjeparts nettside) uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Whirlpool, bortsett fra ved bruk av Tjenestene for Tilkoblede Enheter til dets tiltenkte formål og i overensstemmelse med disse Brukervilkår.

VIII. ANSVARSBEGRENSNING, SKADESLØSHOLDELSE

1. Ansvarsbegrensning
Du aksepterer at:
(a) Tjenester for Tilkoblede Enheter leveres på en “as is” (som det er) og “as available” (som det er tilgjengelig) basis;
(b) bortsett fra de påbudte begrensninger i gjeldende lovgivning og i enighet om at intet i disse Brukervilkår fjerner eller begrenser eller skal tolkes som en intensjon om å fjerne eller begrense Whirlpools ansvar for svindel, grov uaktsomhet, grov forsømmelse, brudd på offentlige ordensregler eller for død eller personskade eller skade på privat eiendom i tilfeller der ansvar ikke kan ekskluderes ved lov, godtar du å frita Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte og leverandører fra alle krav, alt ansvar og alle tap i forbindelse med Tjenester for Tilkoblede Enheter, inkludert men ikke begrenset til krav som oppstår som følge av full eller delvis svikt i yteevnen til tjenestene for Tilkoblede Enheter, selv om svikten er forårsaket av forsømmelse fra Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte og leverandører
(c) du godtar å holde Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte og leverandører skadesløs overfor alle slike krav som er beskrevet ovenfor som er fremsatt av tredjeparter
(D) videre godtar du at denne fraskrivelsen omfatter parter som fremsetter krav for deg og at intet forsikringsselskap vil ha rett til subrogasjon.

2. Ekskludering av driftstap
bortsett fra påbudte begrensninger i gjeldende lovgivning, kan hverken Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte eller leverandører holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller spesielle skader og tap, følgeskade eller annen erstatning utover det normale (inkludert, men uten begrensning, skade og tap som følger av driftstap, tapt informasjon eller at tjenester blir utilgjengelige) som rammer deg eller annen part i tilknytning til tjenestene for Tilkoblede Enheter, selv om Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte eller leverandører er klar over muligheten for slike tap.

3. Skadesløsholdelse
Du godtar å holde Whirlpool, Whirlpool Group og dens tilknyttede selskap skadesløs hva angår krav med utspring i eller som er relatert til dine handlinger, inkludert men ikke begrenset til, din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter og all informasjon du legger inn, overfører eller gjør tilgjengelig via Tjenester for Tilkoblede Enheter; manglende beskyttelse av ditt passord eller annen kontoinformasjon; eller brudd på disse Brukervilkår, eller gjeldende lov eller forskrift, eller tredjeparts rettigheter.

IX. SUSPENSJON OG OPPSIGELSE

1. Oppsigelse fra Whirlpool grunnet misbruk
Whirlpool kan når som helst suspendere eller si opp din tilgang til hele eller deler av Tjenestene for Tilkoblede Enheter dersom du bryter disse Brukervilkår. Whirlpool kan med forhåndsvarsel også når som helst si opp Tjenester for Tilkoblede Enheter, grunnet teknologisk inkurans eller av andre grunner som påvirker Tjenester for Tilkoblede Enheters levedyktighet. Ved oppsigelse på grunn av dette, vil du ikke lenger ha rett til å bruke eller ha tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter, og Whirlpool skal ikke ha noe ansvar som følge av slik oppsigelse. I slike tilfelle kan du fortsette å bruke dine enheter som vanlige apparater, men de tilknyttede Tjenester for Tilkoblede Enheter vil ikke lenger være tilgjengelige.

2. Din deaktivering av brukerkontoen
Du kan velge å deaktivere (avregistrere) din brukerkonto til enhver tid ved å gå inn på vår hjemmeside via denne linken http://www.whirlpool.no, og deretter logge inn ved å følge linken øverst i høyre hjørne, ved å bruke det samme brukernavnet og passordet som du bruker for å logge inn på din Tilkoblede Enhet. Dersom du deaktiverer kontoen din, beholder Whirlpool opplysninger relatert til din Tilkoblede Enhet og bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter som blir samlet inn av Whirlpool, men opplysningene vil ikke lenger knyttes til dine personlige opplysninger. Deaktivering av din brukerkonto for Tjenester for Tilkoblede Enheter gjør at du ikke lenger vil motta ytterligere Tilkoblede Enheter-varsler som sendes ut som en del Tjenestene for Tilkoblede Enheter. Dersom du velger å fortsette å ha din Tilkoblede Enhet tilkoblet via trådløs tilkobling etter at du har deaktivert din konto, vil din Tilkoblede Enhet fortsette å overføre enkelte opplysninger vedrørende bruken av apparatet til Whirlpool. Dersom du ønsker å unngå slike overføringer må du koble din Tilkoblede Enhet fra din trådløse ruter og skru av knappen for trådløs forbindelse på apparatet ditt.

XII. KONTAKT OSS

Spørsmål eller klager vedrørende din Tilkoblede Enhet eller Tjenester for Tilkoblede Enheter skal rettes til ditt lokale Whirlpool-kundesenter som nevnt i din Applikasjon eller i dokumentasjonen som følger med din Tilkoblede Enhet.

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med

Sammenligne ( hvitevarer)

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med