Personverninformasjon for tjenesten tilkoblede enheter

Personverninformasjon for tjenesten tilkoblede enheter

Vi er glade for at du har vist interesse for våre husholdningsapparater som er koblet til trådløst internett ("Tilkoblet enhet"). Whirlpool-gruppen (som definert under) tar dine datavernrettigheter svært alvorlig og vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre din kundeopplevelse i samsvar med alle gjeldende datavernlover og -reguleringer. Herunder finner du vår personvernerklæring for enheter som er koblet til det trådløse nettverket, som forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger.
Når den tilkoblede enheten din er koblet til Whirlpools nettverk for tilkoblede enheter er den i stand til å overføre informasjon til Whirlpool og levere deg tjenester og meldinger.
I tillegg kan du bruke programvareapplikasjoner som leveres av Whirlpool ("Applikasjonen" eller "Applikasjonene") på din mobile enhet for å kunne fjernstyre den tilkoblede enheten din og få tilgang til ekstra funksjoner og tjenester. Denne personverninformasjonen gjelder for din bruk av den tilkoblede enheten og applikasjonene (sammen kalt "Tjenester for tilkoblede enheter").
Sett i lys av det ovennevnte har Whirlpool Nordic AS, et selskap under norsk lovgivning, del av Whirlpool-gruppen ("Whirlpool Group"), med registrert kontor i Nils Hansens vei 3 0667 Oslo, e-post: data_protection_emea@whirlpool.com ("Whirlpool", "oss" eller "vi"), i egenskap av sin rolle som dataansvarlig til hensikt å gi brukernes ("Brukere", "du" eller "din") med informasjon om innsamlings- og behandlingsmetodene som brukes for dine personopplysninger med det formålet å bruke tjenestene for tilkoblede enheter, i samsvar med Europareguleringen for generelt datavern 679/2016 ("Regulering") og alle eventuelle gjeldende lokale lover og reguleringer.


INFORMASJON VI SAMLER INN Vi samler inn (1) personopplysninger som du frivillig har delt med oss, (2) informasjon vi automatisk samler inn fra Whirlpool og (3) brukerdata.
Vi samler ikke inn verken økonomisk informasjon eller spesielle kategorier med personlige data knyttet til deg (f.eks. helsedata eller juridisk informasjon).
For mer informasjon, klikk her

HVORDAN BRUKER VI DINE DATA Den viktigste grunnen til at vi samler inn opplysninger om deg, er for at du skal kunne bruke tjenesten med de tilknyttede enhetene, svare på forespørsler og for at du skal kunne samhandle med tjenestene våre.
Utelukkende med ditt forutgående samtykke vil vi også kunne bruke dine personopplysninger til å sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon, inkludert tilbud og rabatter fra deg og fra våre anerkjente partnere.
For mer informasjon, klikk her

PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE Vi bruker dine data til å la deg bruke nettstedet og tilkoblede tjenester.
Personopplysningene dine samles også inn for å tilfredsstille juridiske forpliktelser eller for å beskytte Whirlpools juridiske interesser.
For mer informasjon, klikk her

HVOR LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE Vi bruker dine personopplysninger kun i den perioden som er strengt nødvendig for å oppnå de framsatte målene
For mer informasjon, klikk her

HVA VI GJØR FOR Å BESKYTTE DINE DATA Sikkerheten til dine opplysninger er et prioritetsområde for oss. Med dette formålet har vi truffet egnede administrative, tekniske og fysiske tiltak utformet for å sikre dine personlige data mot tap, tyveri og uautorisert bruk, offentliggjøring av endring.
For mer informasjon, klikk her

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED Vi kan dele dine opplysninger med (1) serviceleverandører (2) våre datterselskaper og (3) offentlige myndigheter, når dette er forutsatt eller tillatt i henhold til gjeldende lover.
Hvis du samtykker på forhånd kan vi også dele personopplysningene dine med våre kommersielle partnere for markedsføringsformål.
For mer informasjon, klikk her

OVERFØRING AV DINE DATA UTENFOR EØS Opplysningene dine kan overføres til enheter utenfor EØS-området. I alle tilfeller forsikrer vi oss alltid om at dette skjer sikkert, i tråd med reguleringene.
For mer informasjon, klikk her

HVORDAN DU KAN ENDRE DINE PREFERANSER OG TJENESTEVARSLER Du kan velge å endre preferansene, varslene eller innstillingene dine via brukerkontoen din på mange måter, og alltid etter egen vilje.
For mer informasjon, klikk her

DINE RETTIGHETER Du har blant annet rett til å få adgang til, integrere, oppdatere, korrigere og slette dine personopplysninger.
For mer informasjon, klikk her

KONTAKT OSS Du kan kontakte oss på følgende e-postadresse data_protection_emea@whirlpool.com. Vi kan komme til å oppdatere eller endre denne personverninformasjonen også med det formål å tilfredsstille gjeldende lover.


1. TYPE PERSONLIGE OPPLYSNINGER SOM BRUKES

Whirlpool vil bruke følgende datakategorier:


 1. Personlige data oppgitt direkte til Whirlpool

  Når du registrerer din tilknyttede enhet gir du Whirlpool følgende personopplysninger: fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer.
  Vi antar at de personopplysninger vi samler inn og bruker til det formålet som er gitt i denne erklæringen faktisk kommer fra deg, men vi kan ikke utelukke at de også kan være relevante for andre individer. I slike tilfeller er du ansvarlig for å ha gitt slike data til oss.


 2. Informasjon som samles inn automatisk av Whirlpool

  Når du har registrert den tilknyttede enheten din vil Whirlpool også automatisk regelmessig samle inn følgende type informasjon fra følgende kilder:

  • Tilkoblede enheter: ID til dine tilkoblede enheter (inkludert modell og serienummer), kildens IP-adresse, enhetens status (f.eks. kjøletemperatur, vannfilterstatus), og feilkoder (f.eks. “Åpen dør”).

  • Andre enheter: Hvis du velger å bruke tredjepartsenheter, slik som smartmålere, til å kontrollere energiforbruket ditt, eller å bruke andre tilknyttede funksjoner for tilkoblede enheter, kan Whirlpool samle inn slik informasjon, slik som ditt totale energiforbruk, energiforbruket til dine tilkoblede enheter, og din strøm- eller gassplan (eller planen for ditt område). Slik informasjon kan også omfatte personlige opplysninger og kan være gjenstand for personvernpolitikk og prosedyrer som gjelder for relevante tredjepartsleverandører.

  • Applikasjoner: Hvis du bruker applikasjonene vil Whirlpool automatisk samle inn og lagre noe informasjon om besøket ditt og hva du har gjort inne på applikasjonen, slik som endringer i kontoinnstillingene dine og operasjoner utført på din tilknyttede enhet.

 3. Overføring av data fra tilknyttede enheter

  Hvis du foretrekker at Whirlpool ikke samler inn noen data fra den tilkoblede enheten din må du koble fra den tilkoblede enheten din fra den trådløse ruteren OG slå at knappen for trådløs tilkobling på enheten din. Deaktivering eller frakobling av den tilkoblede enheten din vil også deaktivere bruken av tjenestene for de tilkoblede enhetene, selv om den tilkoblede enheten fortsetter å være på. Hvis du bare deaktiverer brukerkontoen for tjenester for tilkoblede enheter, men ikke kobler fra den tilkoblede enheten vil data som ikke inkluderer og ikke er knyttet til dine personopplysninger og ikke identifiserer de spesifikt, vil disse fortsett sendes til Whirlpool.

 4. Andre enhetsdata

  Alle eventuelle andre tjenester du aktiverer gjennom applikasjonen, inkludert tjenester knyttet til tredjepartsenheter (f.eks. Smartmålere for måling av energiforbruk), kan når som helst deaktiveres av deg via applikasjonen.


2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN


Der det er aktuelt vil vi behandle dine personopplysninger som vi har samlet inn eller har fått oppgitt med følgende formål:

 1. Administrasjons- eller regnskapsformål

 2. Å levere deg tjenestene til de tilkoblede enhetene, inkludert varsler som angår vedlikehold og funksjonskommunikasjon for å bruke kontoen din eller enheten din, inkludert dem som omfatter kundeservice og garantien

 3. Tilfredsstille juridiske krav og reguleringer og fremme sine egne rettigheter overfor retten

 4. Etter ditt forutgående samtykke, og uten hinder for Whirlpools lovmessige interesser, sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon knyttet til våre produkter og tjenester på elektronisk måte, (inkludert e-post, SMS, MMS, meldinger på sosiale medier, mobilapplikasjoner)

 5. Etter ditt forutgående samtykke, dele dine personopplysninger for tilpasset markedsføringskommunikasjon med våre utvalgte pålitelige partnere, slik det er beskrevet i punkt 6 under, og

 6. Med mindre du fraskriver deg dette, kontakte deg for markedsføringsformål per telefon (ikke automatisert) og via vanlig post

 7. Å sende deg kundestøttekommunikasjon angående produkter som du har registrert eller som du har vist interesse for, og for å gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet

 8. Dele dine data kun i anonymisert og aggregert form med (i) våre forretningspartnere og/eller tredjeparter for forsknings- og utviklingsformål og (ii) andre forbrukere for å hjelpe dem til å sammenligne sitt energiforbruk i forhold til andre brukere av tilkoblede enheter. For å gjøre dette kan Whirlpool oppbevare slike aggregerte data i en fornuftig tidsperiode etter at du har deaktivert din brukerkonto for tjenester knyttet til tilkoblede enheter eller slutter å bruke tjenesten med tilkoblede enheter.

 9. Gi deg forslag inne i applikasjonen om hvordan du skal forbedre ytelsen til de tilkoblede enhetene (f.eks. alternative sykluser eller energiforbruk, hvilke produkter du bør bruke for å holde produktet i topp stand eller for å forbedre ytelsen, tilbehør eller komponenter du bør legge til, øknings- eller gjenopprettingsfunksjoner, etc.), eller lenker som gir deg adgang til informasjon på nettet med produkter eller tjenester

 10. Ettersalgs- og kundeserviceassistanse knyttet til den tilkoblede enheten eller tjenestene for de tilkoblede enhetene, applikasjonen eller applikasjonene, og for gjennomføring av markedsføringsundersøkelser basert på aggregerte/anonymiserte personopplysninger

 11. gjennomføre aktiviteter for overføring av selskaper og selskapsavdelinger, oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre overføring og for gjennomføring av slike operasjoner.


3. JURIDISK GRUNNLAG FOR BRUK


 1. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt “, avsn. a) og b) er nødvendig for å aktivere kontoen og la deg bruke tjenestene knyttet til den tilkoblede enheten.

 2. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. c) er obligatorisk, siden det kreves av gjeldende lover.

 3. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. d) er valgfritt. Ved manglende tillatelse fra deg vil ikke Whirlpool, selskapene i Whirlpool-gruppen og/eller tredjeparter kunne sende deg personlig tilpasset markedsføringskommunikasjon gjennom automatiserte metoder. I alle tilfelle, hvis brukeren trekker samtykket tilbake vil vi ikke lenger bruke personopplysninger for formålet som er beskrevet i avsn. d) og e) over;

 4. Frembringelse av personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 2, avsn. f), g), h), i), j) og k) er nødvendige for å oppfylle Whirlpools og Whirlpool-gruppens juridiske interesser, som vil bli korrekt vurdert i henhold til dine interesser.

Vi vil også kunne bruke, i samsvar med gjeldende datavernlovgivning, dine elektroniske kontaktdetaljer (e-post, telefonnummer) som vi har samlet inn i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste, for å kunne sende deg tilpasset markedskommunikasjon knyttet til lignende produkter eller tjenester. I slike tilfeller vil du kunne motsette deg en slik bruk av dine elektroniske kontaktdetaljer ved å klikke på lenken “avslutt abonnement” nederst på e-posten/SMS-en hver gang du mottar den tilpassede markedsføringskommunikasjonen, i samsvar med del 10 i denne personvernerklæringen.


4. OPPBEVARING AV DATA


Whirlpool vil oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i punkt 3 over. I alle tilfeller skal følgende oppbevaringsperioder gjelder:

 1. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. a), b) og c), vil oppbevares bare så lenge det er strengt nødvendig for å tilfredsstille dataeierens forespørsler og i samsvar med gjeldende lover og reguleringer

 2. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. d), e), f) og g), vil oppbevares i den maksimale dataoppbevaringsperioden som er bestemt i gjeldende lover, og vil i alle tilfelle slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

 3. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. f) vil oppbevares så lenge Whirlpool anser det som nødvendig, uavhengig av alle gjeldende krav, i kraft av sin natur som anonyme/aggregerte data, siden de derfor ikke er gjenstand for reguleringen eller noen andre gjeldende lover eller reguleringer

 4. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. G), h) og i) vil oppbevares i den tiden det er nødvendig for å forfølge Whirlpools juridiske rettigheter.

Vær oppmerksom på at oppbevaringsperioden for data vil kunne variere, avhengig av gjeldende lokale lover.


5. DATABEHANDLINGSPROSEDYRER


Dine personopplysninger behandles ved bruk av informasjonsteknologi og/eller papirmidler og beskyttes med passende sikkerhetsinnretninger egnet for å garantere hemmelighold og sikkerheten til personopplysningene. Nærmere bestemt tar Whirlpool egnede administrative, tekniske, personlige og fysiske tiltak som passer for å sikre de oppbevarte personopplysningene mot alle eventuelle tap, så vel som uautorisert bruk, spredning av eller endring i personopplysningene.


6. ADATAKOMMUNIKASJON


Vi vil bare dele dine personopplysninger med våre pålitelige partnere, slik som våre garantileverandører, som har til hensikt å bruke dem til direkte markedsføringsformål som anonyme dataansvarlige, kun hvis du har gitt oss spesifikk tillatelse til å gjøre dette. Vi kan dele dine personopplysninger med:

 1. Selskaper i Whirlpool-gruppen som ligger i EØS-området og utenfor EØS, som opptrer som selvstendige kontrollører,

 2. Våre nøye utvalgte tredjepartsleverandører beliggende i EØS og utenfor EØS, slik som operatører på kundesentre, spedisjonsfirmaer, serviceleverandører eller teknikere som har som oppgave å hjelpe og andre leverandører som opptrer på våre vegne for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen;

 3. andre tredjeparter som del av en selskapstransaksjon, slik som en fusjon eller et aksjesalg./p>

I tilfellene over må disse selskapene tilfredsstille våre krav til datavern og sikkerhet og har ikke lov til å bruke personopplysninger de mottar fra oss til noen andre formål.
Personopplysningene dine er lagret på IBM-servere innad i EU. I tilfelle av overføring til land utenfor EØS vil vi sette i verk passende sikkerhetstiltak i overensstemmelse med reguleringen. Se særlig punkt 7 under.


7. PRIVACY SHIELD MELLOM EU-USA OG PRIVACY SHIELD MELLOM SVEITS-USA


Whirlpool-selskapet deltar i og har sertifisert sitt samsvar med rammeverkene for Privacy Shield mellom EU-USA og Sveits-USA. Whirlpool-selskapet er forpliktet til å behandle alle personopplysninger mottatt dra EU-medlemsland og Sveits i samsvar med rammeverket for Privacy Shield og i tråd med de gjeldende prinsippene for rammeverket. For å lese mer om rammeverket for Privacy Shield, se det amerikanske handelsdepartementets (U.S. Department of Commerce) Privacy Shield-liste.
Whirlpool-selskapet er ansvarlig for å behandle av alle personopplysninger vi mottar i henhold til rammeverket for personvern, og for påfølgende overføringer til en tredjepart som handler på deres vegne. Whirlpool Corporation respekterer personvernprinsippene for alle videre overføringer av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert videre krav til overføringsansvar.
Med hensyn til personopplysninger som er mottatt eller overført i samsvar med rammeverket for personvern, er Whirlpool underlagt håndhevingsmyndighetene for USAs føderale handelskommisjon.
I enkelte situasjoner kan Whirlpool-gruppen måtte gi fra seg personopplysninger for å oppfylle juridiske forplikter overfor offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller juridiske krav.
Hvis du har uløste personvern- eller databekymringer knyttet til Privacy Shield som du mener ikke har blitt tatt opp på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte våre USA-baserte tredjeparts tvistebehandler (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
I enkelte tilfeller, mer utførlig beskrevet på nettstedet for Privacy Shield, kan du ha rett til å påkalle tvungen megling når andre tvisteløsningsprosedyrer har blitt forsøkt.

TRUSTe


8. MINDREÅRIGE UNDER 18


Whirlpool henvender seg ikke til personer under 18 år, og Whirlpool samler heller ikke bevisst inn i personopplysninger for personer under 18 år.


9. MELDINGER SOM ANGÅR PREFERANSER OG SERVICE


 1. Varsler for tilkoblede enheter

  Du kan velge å motta varsler via applikasjonen (f.eks. varsler som angår fullføring av en syklus eller hvis døra til kjøleskapet ditt er åpen) som en del av tjenestene som angår tilkoblede enheter. Du kan endre dine preferanser angående disse varslene, inkludert hvilke varsler du vil motta, eller du kan deaktivere slike varsler, ved å logge deg inn på din brukerkonto for tjenester som angår tilkoblede enheter via applikasjonen.


 2. Deaktivering (avregistrering) av kontoen din

  Du kan velge å deaktivere (avregistrere) kontoen din når som helst ved å skrive til data_protection_emea@whirlpool.com. Hvis du deaktiverer brukerkontoen din vil Whirlpool og/eller Whirlpool-gruppen beholde innsamlet data relatert til din Tilkoblede enhet og i en anonymisert og aggregert form, for noen av formålene beskrevet under punkt 2 over. Det betyr at dataene ikke lenger vil være tilknyttet dine personopplysninger og blir derfor ugjenkallelig anonymisert. Deaktivering av din brukerkonto for tjenester for tilkoblede enheter vil forhindre at du mottar varsler, tjenester og markedsføring relatert til din tilkoblede enhet.


 3. Deaktivere applikasjonene

  Du kan også velge å deaktivere applikasjonen ved å avinstallere den fra enheten din. I dette siste tilfellet må vi informere om at den tilkoblede enheten vil fortsette å overføre din informasjon selv om vi ikke vil motta den, derfor er det viktig at du slår av den trådløse koblingen på den tilkoblede enheten hvis du ikke vil at vi skal samle inn dataene dine lenger.


 4. Service og andre sikkerhetsvarsler

  Så lenge du ikke har avregistrert deg fra tjenester for tilkoblede enheter, forbeholder Whirlpool seg retten til å kontakte deg i tilfelle av et sikkerhets- eller tjenestevarsel for din tilkoblede enhet slik som varsel om tilbakekalling, uavhengig av dine valgte personvernsinnstillinger.
10. RETTIGHETENE TIL DATAINNEHAVEREN


Du har når som helst, og uten kostnad, rettighet til å utøve følgende rettigheter:


 1. Retten til å bli informert om formålene og metodene for behandling av dine personopplysninger

 2. Retten til å få adgang til dine personopplysninger (vanligvis kjent som “datainnehaverens adgangsrettigheter”). Dette gir deg retten til å motta en kopi av de personopplysninger vi har om deg

 3. Retten til å be om oppdatering eller rettelse av de personopplysningene vi har som angår deg Dette gir deg muligheten til å korrigere eventuelle ufullstendige eller feilaktige data, selv om det vil kunne bli nødvendig for oss å kontrollere nøyaktigheten til de nye dataene du gir oss

 4. Retten til å be om sletting av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne dine data der det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss slette eller fjerne dine personopplysninger der du der du har brukt din rett til å motsette deg til bruk av dataene dine eller der vi er forpliktet til å slette dataene dine for å imøtekomme lokale lover. Vær likevel oppmerksom på at vi ikke alltid vil kunne imøtekomme din forespørsel om sletting av juridiske årsaker, som du vil bli varslet om, hvis det er aktuelt, i det du fremmer forespørselen.

 5. Retten til å begrense bruken av dine personopplysninger i enkelte spesifikke tilfeller;

 6. Retten til å motsi deg bruken, helt eller delvis, hvis du har legitime årsaker til dette. Vær oppmerksom på at det i slike tilfeller kan hende at selskapet ikke vil være i stand til å levere deg tjenestene for de tilkoblede produktene.

 7. Der vi er avhengig av samtykke for å bruke dine , har du fritt og alltid retten til å trekke tilbake samtykket til bruk av dine personopplysninger, også ved å klikke på avregistreringstasten nederst på våre markedsføringskommunikasjoner;

 8. Retten til dataportabilitet for dine personopplysninger, eller skal kunne overføres til en annen leverandør. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format;

 9. Retten til å kontakte oss på data_protection_emea@whirlpool.com; og

 10. Retten til å fremme en klage overfør kompetent nasjonal datasikkerhetsmyndighet eller juridisk myndighet.


Hvis du ønsker å utøve rettighetene nevnt over eller hvis du har noen spørsmål om informasjonen vi har om deg, kontakt oss på data_protection_emea@whirlpool.com eller skriv til oss på: Whirlpool Nordic AS, Via Nils Hansens vei 3 0667 Oslo, til Data Protection Office.11. ENDRINGER OG OPPDATERINGER


Vi oppdaterer fortløpende vår personvernerklæring. Vi vil kunne endre denne erklæringen slik at den til enhver tid reflekterer endringer av vår personvernpraksis. Dersom vi foretar noen materielle endringer vil vi kunne informere deg gjennom å oppdatere denne erklæringen før den settes i kraft. Vi anbefaler at du på regelmessig basis gjennomgår vår erklæring. Du vil da få oppdatert informasjon om vår personvernpraksis. Denne erklæringen ble sist endret 29. januar 2019.

Whirlpool EMEA Brukervilkår for Tjenester for Tilkoblede Enheter

I. INNLEDNING

Vennligst les disse Brukervilkår nøye før du tar i bruk din Tilkoblede Enhet og tilhørende programvare og tjenester.

Takk for at du at du har valgt en nettbasert enhet til bruk i hjemmet (“Tilkoblet Enhet”) fra Whirlpool. Whirlpool er en verdensledende produsent og markedsfører av viktige husholdningsapparater. Våre merkevarer i Europa inkluderer Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® and HotpointAriston®. Disse Brukervilkår gjelder for din bruk av din Tilkoblede Enhet og tilhørende Tjenester for Tilkoblede Enheter (som definert under). I disse Brukervilkår viser referanser til Whirlpool til Whirlpool EMEA SpA, som er dannet i samsvar med italiensk lov med følgende registrerte adresse: Via C. Pisacane 1, 20016 Pero (MI), Italia, er registrert i Italia med italiensk moms registreringsnummer 00693740425 (nedenfor kalt ”Whirlpool”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) og er en del av Whirlpool Group (“Whirlpool Group”) og andre selskaper innenfor Whirlpool Group i Europa og deres merkenavn listet ovenfor.

Din Tilkoblede Enhet kan tilby deg tjenester for å hjelpe deg med å administrere og vedlikeholde din Tilkoblede Enhet. Når din Tilkoblede Enhet er tilkoblet Whirlpools nettverk for Tilkoblede Enheter, er den i stand til å overføre informasjon, herunder aktivitets- og feilkoder, til Whirlpool og gi deg varslinger, og du kan bruke programmer som tilbys av Whirlpool slik som «Bauknecht B-Live» eller «Whirlpool 6th Sense Live» applikasjonen (“Applikasjonen” eller “Applikasjonene”) på din mobile enhet til å fjernstyre din Tilkoblede Enhet og til å få tilgang til funksjoner og tjenester. Disse Brukervilkår gjelder for din bruk av slike tjenester og applikasjoner (sammen, “Tjenester for Tilkoblede Enheter”).

For å kunne benytte deg av Tjenester for Tilkoblede Enheter må din Tilkoblede Enhet være koblet til en trådløs internett-tilkobling. Du er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av den trådløse internett-tilkoblingen på det sted hvor din Tilkoblede Enhet er plassert. Du trenger også å installere Applikasjonen på en kompatibel mobil enhet(er) og å registrere en konto hos Whirlpool.

Du må godta disse Brukervilkår og Whirlpool EMEA sin Personvernerklæring for Tilkoblede Enheter (“Personvernerklæringen”) for å kunne ta i bruk Tjenester for Tilkoblede Enheter. Ved å godta disse Brukervilkår i Applikasjonen, og ved fortsatt bruk av enhver Tjeneste for Tilkoblede Enheter, godtar du å være bundet av disse Brukervilkår. Dersom du ikke godtar Brukervilkår eller noen del av dem, og du ikke aksepterer disse Brukervilkår og/eller Personvernerklæringen, vil du ikke få tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter tilknyttet din Tilkoblede Enhet.

Fra tid til annen kan vi oppdatere disse Brukervilkår. I tilfelle av en oppdatering, vil vi sende deg et varsel via Applikasjonen som forteller deg om endringene og eventuelle valg du har, eller hva du kan gjøre. Fortsatt bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter etter slike varsler, eller aktivt samtykke til eventuelle endringer, betyr at du samtykker til disse endringene. Dersom du ikke samtykker til endringene, kan du til enhver tid avslutte din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter.


II. TJENESTETILBUD TIL SMARTENHETER

Tjenester for Tilkoblede Enheter tillater deg, blant andre muligheter og fordeler, å motta varsler vedrørende din Tilkoblede Enhet (som f. eks. varsel om åpen dør, avsluttede programmer etc.), å programmere din Tilkoblede Enhet til å aktiveres i kostnadseffektive perioder og å fjernstyre din Tilkoblede Enhet gjennom Applikasjonen. De spesifikke Tjenester for Tilkoblede Enheter er nærmere beskrevet i brukermanualen for din Tilkoblede Enhet. Whirlpool kan over tid ha behov for å gjennomgå og endre de spesifikke funksjonene i Tjenester for Tilkoblede Enheter og vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer.

III. DIN BRUK AV TJENESTER FOR SMARTENHETER

 1. Generelt

  For å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter må du registrere en konto ved hjelp av Applikasjonen og gi ditt samtykke til Personvernerklæringen. Ved å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter, samtykker du til å: a) oppgi nøyaktig kontaktinformasjon og annen informasjon som Whirlpool ber om, (b) raskt oppdatere dine opplysninger i tilfelle av noen endring i din kontaktinformasjonen; og (c) bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter i samsvar med brukermanualen.

 2. Bruk av data

  Tilkoblede Enheter bruker din trådløse internett-tilkobling til å gi deg tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter. I tillegg, hvis du velger å motta varslinger via Applikasjonen, kan slike varsler og applikasjoner bruke din mobile datatilkobling for å gi deg tilgang til tjenestene. All slik bruk innebærer overføring av en viss datamengde gjennom dine relevante tilkoblinger slik at du må ha et egnet abonnement for din trådløse internett-forbindelse både der din Tilkoblede Enhet er plassert og hos din mobiloperatør. Vennligst forhør deg med din tjenesteleverandør for internett eller din mobiloperatør for å få en prisoversikt for å fastslå gjeldende datakostnader (hvis noen), og for å få informasjon om databegrensninger, restriksjoner for tillatt bruk og andre betingelser og vilkår for tjenesten. Whirlpool står ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger som din internettleverandør eller mobiloperatør måtte pålegge.

 3. Overføring av din Tilkoblede Enhet

  Dersom du selger eller låner bort din Tilkoblede Enhet til en annen person, må du umiddelbart oppdatere kontoen som er tilkoblet for Tjenester for Tilkoblede Enheter via Applikasjonen. Den nye brukeren må registrere en egen, ny konto hos Whirlpool for å kunne benytte seg av Tjenester for Tilkoblede Enheter.

 4. Forbudt bruk

  Det er forbudt å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter på en måte som:

  • er truende, voldelig, fornærmende, nedsettende, ærekrenkende, injurierende, straffbar, uanstendig eller på annen måte ulovlig eller upassende;
  • gir tilgang til, samler eller lagrer personopplysninger om andre;
  • overtrer eller krenker noen annens rettighet, inkludert en annen persons rett til privatliv;
  • personifiserer personer, selskaper, objekter eller IP adresser (f.eks. IP snylting);
  • innebærer opplasting, posting, sending av e-post, overføring eller på annen måte tilgjengeliggjøring av materiell som det ikke er lovlig å tilgjengeliggjøre;
  • er kommersiell, herunder f.eks. reklame, annonsering, promotering eller markedsføringsmateriale, eller spam, phishing eller annen form for uoppfordret kommersiell kommunikasjon eller uønskede meldinger;
  • erverver eller forsøker å erverve uautorisert tilgang til den Tilkoblede Enheten for Tjenester for Tilkoblede Enheter eller andre Tjenester for Tilkoblede Enheter, deres datamaskiner og nettverk, deres brukerdata eller som på annen måte begrenser eller forstyrrer bruken eller driften av Tjenester for Tilkoblede Enheter;
  • erverver eller forsøker å erverve uautorisert tilgang til en Tilkoblet Enhets data eller programvare, blant annet gjennom reverse engineering firmware eller installering av data som ikke er godkjent av Whirlpool;
  • pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Whirlpool eller Whirlpools forretningsforbindelsers infrastruktur, herunder overføring av spam eller bruk av andre former for uoppfordret kommersiell kommunikasjon eller uønskede meldinger;
  • endrer, skader eller sletter innhold skaffet av Whirlpool;
  • inneholder datavirus eller andre forstyrrende, belastende eller skadelige filer eller programmer; eller
  • på annen måte bryter disse Brukervilkår.

 5. Programvareoppdateringer

  Tjenester for Tilkoblede Enheter, inkludert Applikasjonene, bruker programvare som Whirlpool kan ha behov for eller ønske å oppdatere eller endre. Vi vil kjøre slike oppdateringer ved hjelp av standard prosedyrer på din mobile enhets operativsystem, og du vil alltid bli bedt om å gi ditt samtykke til slike oppdateringer for å kunne fortsette å bruke Tjenester for Tilkoblede Enheter.

IV. TJENESTEBEGRENSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

 1. Generelle begrensninger

  Fordi din Tilkoblede enhet kommuniserer med Whirlpool ved å overføre informasjon trådløst og over internett, vil: (a) varsler for Tilkoblede Enheter kun være tilgjengelige for deg når du har koblet opp og registrert din Tilkoblede Enhet; og (b) Tjenester for Tilkoblede Enheter ikke være tilgjengelig når internett eller den trådløse tilkoblingen eller din mobile tilknytning, ikke fungerer eller ikke fungerer som den skal.


 2. Nøyaktighet av resultater og data

  Du samtykker til at Tjenester for Tilkoblede Enheter er underlagt begrensninger og restriksjoner utenfor Whirlpools kontroll, som inkluderer blant annet at du må vedlikeholde din Tilkoblede Enhet i samsvar med relevant brukermanual, trådløs nettverksytelse, internett tilgang, miljøforhold (som f.eks. bygninger, vær, geografi og topografi), atmosfæriske forhold og andre faktorer knyttet til bruk av internett eller satellitter og satellitt data; dessuten er Tjenester for Tilkoblede Enheter etter sin natur avhengig av programvare og nettverkstilgang levert av tredjeparter. I betraktning av det ovennevnte kan ikke Whirlpool garantere for uforstyrret tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet eller rettidighet av data, informasjon, materiell eller innhold levert som en del av Tjenester for Tilkoblede Enheter.

 3. Lagrede Data

  Whirlpool lagrer visse data om din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter for så lenge det anses nødvendig for å overholde loven eller for virksomhetens opplyste, legitime behov og tiltenkte formål i forbindelse med Tjenester for Tilkoblede Enheter som beskrevet i Personvernerklæringen.

 4. Overført Data

  Whirlpool forplikter seg til å ivareta sikkerheten for dataen du gir oss og vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger. Det foreligger likevel alltid en risiko ved overføring av informasjon over trådløst nettverk eller internett. Som følge av dette godtar du at når du bruker Tjenester for Tilkoblede Enheter, vil kommunikasjonen din kunne bli fanget opp ulovlig av andre. Whirlpool kan ikke garantere for sikkerhet og personvern i forbindelse med trådløse overføringer eller overføringer via internett, og vil ikke stå ansvarlig for mangel på sikkerhet i nettverk eller apparater som ikke styres av Whirlpool eller tap av personvern eller personlige opplysninger i forbindelse med kommunikasjon over slikt nettverk.

 5. Annet

  Tjenester for Tilkoblede Enheter tilbys på “as is” (som den er) og “as available” (som den er tilgjengelig) basis. Tilkoblede Enheters feilkodemeldinger er ikke ment å skulle erstatte normal, anbefalt vedlikehold av din Tilkoblede Enhet slik det fremgår i brukermanualen for din Tilkoblede Enhet, og erstatter ikke trygg og ansvarsfull bruk av din Tilkoblede Enhet. Du må ikke legge din lit til Tjenestene for Tilkoblede Enheter (inkludert feilmeldinger) som et hjelpemiddel for å unngå brann eller andre ulykker eller skader. Det er ditt ansvar å bruke din Tilkoblede Enhet på en trygg måte og holde din Tilkoblede Enhet i god stand og i overensstemmelse med dens brukermanual. Unnlatelse av dette kan forårsake skade på din Tilkoblede Enhet, på eiendom, legemsbeskadigelse, og/eller alvorlig skade som Whirlpool ikke kan holdes ansvarlig for.

V. ETTERLEVELSE AV BETINGELSER

Du er alene ansvarlig for at ikke bare du selv, men også for at alle som bruker din Tilkoblede Enhet og/eller brukerkontoen din for Tjenester for Tilkoblede Enheter, etterlever disse Brukervilkår enten bruken er godkjent av deg eller ikke.

VI. PERSONVERN

Personvernerklæringen er tilgjengelig via Applikasjonen og du vil bli bedt om å godta den når du registrerer deg i Tjenester for Tilkoblede Enheter. Det er ikke påkrevet å godta Personvernerklæringen, men det er nødvendig for å kunne opprette en registrert brukerkonto. Personvernerklæringen styrer hvordan informasjonen du legger inn og informasjon fra din Tilkoblede Enhet og fra din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter samles inn, brukes, utleveres og deles i henhold til gjeldende europeisk og lokal lovgivning.

VII. OPPHAVSRETT

Whirlpool og dets lisensgivere eier opphavsrettighetene, varemerkene, og alle andre immaterielle rettigheter til innholdet i Tjenestene for Tilkoblede Enheter. Du kan ikke kopiere, modifisere, bruke, lage avledede verk av, vise frem, ramme inn, fremføre, publisere, distribuere, spre, overføre/sende, kringkaste eller sirkulere noe slikt materiale eller innhold til tredjepart (inkludert å vise frem eller distribuere materialet gjennom en tredjeparts nettside) uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Whirlpool, bortsett fra ved bruk av Tjenestene for Tilkoblede Enheter til dets tiltenkte formål og i overensstemmelse med disse Brukervilkår.

VIII. ANSVARSBEGRENSNING, SKADESLØSHOLDELSE

 1. Ansvarsbegrensning

  Du aksepterer at:

  1. Tjenester for Tilkoblede Enheter leveres på en “as is” (som det er) og “as available” (som det er tilgjengelig) basis;
  2. bortsett fra de påbudte begrensninger i gjeldende lovgivning og i enighet om at intet i disse Brukervilkår fjerner eller begrenser eller skal tolkes som en intensjon om å fjerne eller begrense Whirlpools ansvar for svindel, grov uaktsomhet, grov forsømmelse, brudd på offentlige ordensregler eller for død eller personskade eller skade på privat eiendom i tilfeller der ansvar ikke kan ekskluderes ved lov, godtar du å frita Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte og leverandører fra alle krav, alt ansvar og alle tap i forbindelse med Tjenester for Tilkoblede Enheter, inkludert men ikke begrenset til krav som oppstår som følge av full eller delvis svikt i yteevnen til tjenestene for Tilkoblede Enheter, selv om svikten er forårsaket av forsømmelse fra Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte og leverandører
  3. du godtar å holde Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte og leverandører skadesløs overfor alle slike krav som er beskrevet ovenfor som er fremsatt av tredjeparter
  4. videre godtar du at denne fraskrivelsen omfatter parter som fremsetter krav for deg og at intet forsikringsselskap vil ha rett til subrogasjon.

 2. Ekskludering av driftstap

  bortsett fra påbudte begrensninger i gjeldende lovgivning, kan hverken Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte eller leverandører holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller spesielle skader og tap, følgeskade eller annen erstatning utover det normale (inkludert, men uten begrensning, skade og tap som følger av driftstap, tapt informasjon eller at tjenester blir utilgjengelige) som rammer deg eller annen part i tilknytning til tjenestene for Tilkoblede Enheter, selv om Whirlpool, Whirlpool Group, deres forhandlere, ansatte eller leverandører er klar over muligheten for slike tap.

 3. Skadesløsholdelse

  Du godtar å holde Whirlpool, Whirlpool Group og dens tilknyttede selskap skadesløs hva angår krav med utspring i eller som er relatert til dine handlinger, inkludert men ikke begrenset til, din bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter og all informasjon du legger inn, overfører eller gjør tilgjengelig via Tjenester for Tilkoblede Enheter; manglende beskyttelse av ditt passord eller annen kontoinformasjon; eller brudd på disse Brukervilkår, eller gjeldende lov eller forskrift, eller tredjeparts rettigheter.

IX. SUSPENSJON OG OPPSIGELSE

 1. Oppsigelse fra Whirlpool grunnet misbruk

  Whirlpool kan når som helst suspendere eller si opp din tilgang til hele eller deler av Tjenestene for Tilkoblede Enheter dersom du bryter disse Brukervilkår. Whirlpool kan med forhåndsvarsel også når som helst si opp Tjenester for Tilkoblede Enheter, grunnet teknologisk inkurans eller av andre grunner som påvirker Tjenester for Tilkoblede Enheters levedyktighet. Ved oppsigelse på grunn av dette, vil du ikke lenger ha rett til å bruke eller ha tilgang til Tjenester for Tilkoblede Enheter, og Whirlpool skal ikke ha noe ansvar som følge av slik oppsigelse. I slike tilfelle kan du fortsette å bruke dine enheter som vanlige apparater, men de tilknyttede Tjenester for Tilkoblede Enheter vil ikke lenger være tilgjengelige.


 2. Din deaktivering av brukerkontoen

  Du kan når som helst deaktivere din konto ved å skrive til personvernsanvarlig på adressen som oppgis i brukervilkårene (punkt 10). Dersom du deaktiverer kontoen din, beholder Whirlpool opplysninger relatert til din Tilkoblede Enhet og bruk av Tjenester for Tilkoblede Enheter som blir samlet inn av Whirlpool, men opplysningene vil ikke lenger knyttes til dine personlige opplysninger. Deaktivering av din brukerkonto for Tjenester for Tilkoblede Enheter gjør at du ikke lenger vil motta ytterligere Tilkoblede Enheter-varsler som sendes ut som en del Tjenestene for Tilkoblede Enheter. Dersom du velger å fortsette å ha din Tilkoblede Enhet tilkoblet via trådløs tilkobling etter at du har deaktivert din konto, vil din Tilkoblede Enhet fortsette å overføre enkelte opplysninger vedrørende bruken av apparatet til Whirlpool. Dersom du ønsker å unngå slike overføringer må du koble din Tilkoblede Enhet fra din trådløse ruter og skru av knappen for trådløs forbindelse på apparatet ditt.

XI. KONTAKT OSS

Spørsmål eller klager vedrørende din Tilkoblede Enhet eller Tjenester for Tilkoblede Enheter skal rettes til ditt lokale Whirlpool-kundesenter som nevnt i din Applikasjon eller i dokumentasjonen som følger med din Tilkoblede Enhet.

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med

Sammenligne ( hvitevarer)

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med