Personverninformasjon for tjenesten tilkoblede enheter

Vi er glade for at du har vist interesse for våre husholdningsapparater som er koblet til trådløst internett ("Tilkoblet enhet"). Whirlpool-gruppen (som definert under) tar dine datavernrettigheter svært alvorlig og vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre din kundeopplevelse i samsvar med alle gjeldende datavernlover og -reguleringer. Herunder finner du vår personvernerklæring for enheter som er koblet til det trådløse nettverket, som forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger.
Når den tilkoblede enheten din er koblet til Whirlpools nettverk for tilkoblede enheter er den i stand til å overføre informasjon til Whirlpool og levere deg tjenester og meldinger.
I tillegg kan du bruke programvareapplikasjoner som leveres av Whirlpool ("Applikasjonen" eller "Applikasjonene") på din mobile enhet for å kunne fjernstyre den tilkoblede enheten din og få tilgang til ekstra funksjoner og tjenester. Denne personverninformasjonen gjelder for din bruk av den tilkoblede enheten og applikasjonene (sammen kalt "Tjenester for tilkoblede enheter").
Sett i lys av det ovennevnte har Whirlpool Nordic AS, et selskap under norsk lovgivning, del av Whirlpool-gruppen ("Whirlpool Group"), med registrert kontor i Nils Hansens vei 3 0667 Oslo, e-post: data_protection_emea@whirlpool.com ("Whirlpool", "oss" eller "vi"), i egenskap av sin rolle som dataansvarlig til hensikt å gi brukernes ("Brukere", "du" eller "din") med informasjon om innsamlings- og behandlingsmetodene som brukes for dine personopplysninger med det formålet å bruke tjenestene for tilkoblede enheter, i samsvar med Europareguleringen for generelt datavern 679/2016 ("Regulering") og alle eventuelle gjeldende lokale lover og reguleringer.


INFORMASJON VI SAMLER INN Vi samler inn (1) personopplysninger som du frivillig har delt med oss, (2) informasjon vi automatisk samler inn fra Whirlpool og (3) brukerdata.
Vi samler ikke inn verken økonomisk informasjon eller spesielle kategorier med personlige data knyttet til deg (f.eks. helsedata eller juridisk informasjon).
For mer informasjon, klikk her

HVORDAN BRUKER VI DINE DATA Den viktigste grunnen til at vi samler inn opplysninger om deg, er for at du skal kunne bruke tjenesten med de tilknyttede enhetene, svare på forespørsler og for at du skal kunne samhandle med tjenestene våre.
Utelukkende med ditt forutgående samtykke vil vi også kunne bruke dine personopplysninger til å sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon, inkludert tilbud og rabatter fra deg og fra våre anerkjente partnere.
For mer informasjon, klikk her

PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE Vi bruker dine data til å la deg bruke nettstedet og tilkoblede tjenester.
Personopplysningene dine samles også inn for å tilfredsstille juridiske forpliktelser eller for å beskytte Whirlpools juridiske interesser.
For mer informasjon, klikk her

HVOR LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE Vi bruker dine personopplysninger kun i den perioden som er strengt nødvendig for å oppnå de framsatte målene
For mer informasjon, klikk her

HVA VI GJØR FOR Å BESKYTTE DINE DATA Sikkerheten til dine opplysninger er et prioritetsområde for oss. Med dette formålet har vi truffet egnede administrative, tekniske og fysiske tiltak utformet for å sikre dine personlige data mot tap, tyveri og uautorisert bruk, offentliggjøring av endring.
For mer informasjon, klikk her

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED Vi kan dele dine opplysninger med (1) serviceleverandører (2) våre datterselskaper og (3) offentlige myndigheter, når dette er forutsatt eller tillatt i henhold til gjeldende lover.
Hvis du samtykker på forhånd kan vi også dele personopplysningene dine med våre kommersielle partnere for markedsføringsformål.
For mer informasjon, klikk her

OVERFØRING AV DINE DATA UTENFOR EØS Opplysningene dine kan overføres til enheter utenfor EØS-området. I alle tilfeller forsikrer vi oss alltid om at dette skjer sikkert, i tråd med reguleringene.
For mer informasjon, klikk her

HVORDAN DU KAN ENDRE DINE PREFERANSER OG TJENESTEVARSLER Du kan velge å endre preferansene, varslene eller innstillingene dine via brukerkontoen din på mange måter, og alltid etter egen vilje.
For mer informasjon, klikk her

DINE RETTIGHETER Du har blant annet rett til å få adgang til, integrere, oppdatere, korrigere og slette dine personopplysninger.
For mer informasjon, klikk her

KONTAKT OSS Du kan kontakte oss på følgende e-postadresse data_protection_emea@whirlpool.com. Vi kan komme til å oppdatere eller endre denne personverninformasjonen også med det formål å tilfredsstille gjeldende lover.


1. TYPE PERSONLIGE OPPLYSNINGER SOM BRUKES

Whirlpool vil bruke følgende datakategorier:


 1. Personlige data oppgitt direkte til Whirlpool

  Når du registrerer din tilknyttede enhet gir du Whirlpool følgende personopplysninger: fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer.
  Vi antar at de personopplysninger vi samler inn og bruker til det formålet som er gitt i denne erklæringen faktisk kommer fra deg, men vi kan ikke utelukke at de også kan være relevante for andre individer. I slike tilfeller er du ansvarlig for å ha gitt slike data til oss.


 2. Informasjon som samles inn automatisk av Whirlpool

  Når du har registrert den tilknyttede enheten din vil Whirlpool også automatisk regelmessig samle inn følgende type informasjon fra følgende kilder:

  • Tilkoblede enheter: ID til dine tilkoblede enheter (inkludert modell og serienummer), kildens IP-adresse, enhetens status (f.eks. kjøletemperatur, vannfilterstatus), og feilkoder (f.eks. “Åpen dør”).

  • Andre enheter: Hvis du velger å bruke tredjepartsenheter, slik som smartmålere, til å kontrollere energiforbruket ditt, eller å bruke andre tilknyttede funksjoner for tilkoblede enheter, kan Whirlpool samle inn slik informasjon, slik som ditt totale energiforbruk, energiforbruket til dine tilkoblede enheter, og din strøm- eller gassplan (eller planen for ditt område). Slik informasjon kan også omfatte personlige opplysninger og kan være gjenstand for personvernpolitikk og prosedyrer som gjelder for relevante tredjepartsleverandører.

  • Applikasjoner: Hvis du bruker applikasjonene vil Whirlpool automatisk samle inn og lagre noe informasjon om besøket ditt og hva du har gjort inne på applikasjonen, slik som endringer i kontoinnstillingene dine og operasjoner utført på din tilknyttede enhet.

 3. Overføring av data fra tilknyttede enheter

  Hvis du foretrekker at Whirlpool ikke samler inn noen data fra den tilkoblede enheten din må du koble fra den tilkoblede enheten din fra den trådløse ruteren OG slå at knappen for trådløs tilkobling på enheten din. Deaktivering eller frakobling av den tilkoblede enheten din vil også deaktivere bruken av tjenestene for de tilkoblede enhetene, selv om den tilkoblede enheten fortsetter å være på. Hvis du bare deaktiverer brukerkontoen for tjenester for tilkoblede enheter, men ikke kobler fra den tilkoblede enheten vil data som ikke inkluderer og ikke er knyttet til dine personopplysninger og ikke identifiserer de spesifikt, vil disse fortsett sendes til Whirlpool.

 4. Andre enhetsdata

  Alle eventuelle andre tjenester du aktiverer gjennom applikasjonen, inkludert tjenester knyttet til tredjepartsenheter (f.eks. Smartmålere for måling av energiforbruk), kan når som helst deaktiveres av deg via applikasjonen.


2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN


Der det er aktuelt vil vi behandle dine personopplysninger som vi har samlet inn eller har fått oppgitt med følgende formål:

 1. Administrasjons- eller regnskapsformål

 2. Å levere deg tjenestene til de tilkoblede enhetene, inkludert varsler som angår vedlikehold og funksjonskommunikasjon for å bruke kontoen din eller enheten din, inkludert dem som omfatter kundeservice og garantien

 3. Tilfredsstille juridiske krav og reguleringer og fremme sine egne rettigheter overfor retten

 4. Etter ditt forutgående samtykke, og uten hinder for Whirlpools lovmessige interesser, sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon knyttet til våre produkter og tjenester på elektronisk måte, (inkludert e-post, SMS, MMS, meldinger på sosiale medier, mobilapplikasjoner)

 5. Etter ditt forutgående samtykke, dele dine personopplysninger for tilpasset markedsføringskommunikasjon med våre utvalgte pålitelige partnere, slik det er beskrevet i punkt 6 under, og

 6. Med mindre du fraskriver deg dette, kontakte deg for markedsføringsformål per telefon (ikke automatisert) og via vanlig post

 7. Å sende deg kundestøttekommunikasjon angående produkter som du har registrert eller som du har vist interesse for, og for å gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet

 8. Dele dine data kun i anonymisert og aggregert form med (i) våre forretningspartnere og/eller tredjeparter for forsknings- og utviklingsformål og (ii) andre forbrukere for å hjelpe dem til å sammenligne sitt energiforbruk i forhold til andre brukere av tilkoblede enheter. For å gjøre dette kan Whirlpool oppbevare slike aggregerte data i en fornuftig tidsperiode etter at du har deaktivert din brukerkonto for tjenester knyttet til tilkoblede enheter eller slutter å bruke tjenesten med tilkoblede enheter.

 9. Gi deg forslag inne i applikasjonen om hvordan du skal forbedre ytelsen til de tilkoblede enhetene (f.eks. alternative sykluser eller energiforbruk, hvilke produkter du bør bruke for å holde produktet i topp stand eller for å forbedre ytelsen, tilbehør eller komponenter du bør legge til, øknings- eller gjenopprettingsfunksjoner, etc.), eller lenker som gir deg adgang til informasjon på nettet med produkter eller tjenester

 10. Ettersalgs- og kundeserviceassistanse knyttet til den tilkoblede enheten eller tjenestene for de tilkoblede enhetene, applikasjonen eller applikasjonene, og for gjennomføring av markedsføringsundersøkelser basert på aggregerte/anonymiserte personopplysninger

 11. gjennomføre aktiviteter for overføring av selskaper og selskapsavdelinger, oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre overføring og for gjennomføring av slike operasjoner.


3. JURIDISK GRUNNLAG FOR BRUK


 1. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt “, avsn. a) og b) er nødvendig for å aktivere kontoen og la deg bruke tjenestene knyttet til den tilkoblede enheten.

 2. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. c) er obligatorisk, siden det kreves av gjeldende lover.

 3. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. d) er valgfritt. Ved manglende tillatelse fra deg vil ikke Whirlpool, selskapene i Whirlpool-gruppen og/eller tredjeparter kunne sende deg personlig tilpasset markedsføringskommunikasjon gjennom automatiserte metoder. I alle tilfelle, hvis brukeren trekker samtykket tilbake vil vi ikke lenger bruke personopplysninger for formålet som er beskrevet i avsn. d) og e) over;

 4. Frembringelse av personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 2, avsn. f), g), h), i), j) og k) er nødvendige for å oppfylle Whirlpools og Whirlpool-gruppens juridiske interesser, som vil bli korrekt vurdert i henhold til dine interesser.

Vi vil også kunne bruke, i samsvar med gjeldende datavernlovgivning, dine elektroniske kontaktdetaljer (e-post, telefonnummer) som vi har samlet inn i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste, for å kunne sende deg tilpasset markedskommunikasjon knyttet til lignende produkter eller tjenester. I slike tilfeller vil du kunne motsette deg en slik bruk av dine elektroniske kontaktdetaljer ved å klikke på lenken “avslutt abonnement” nederst på e-posten/SMS-en hver gang du mottar den tilpassede markedsføringskommunikasjonen, i samsvar med del 10 i denne personvernerklæringen.


4. OPPBEVARING AV DATA


Whirlpool vil oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i punkt 3 over. I alle tilfeller skal følgende oppbevaringsperioder gjelder:

 1. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. a), b) og c), vil oppbevares bare så lenge det er strengt nødvendig for å tilfredsstille dataeierens forespørsler og i samsvar med gjeldende lover og reguleringer

 2. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. d), e), f) og g), vil oppbevares i den maksimale dataoppbevaringsperioden som er bestemt i gjeldende lover, og vil i alle tilfelle slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

 3. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. f) vil oppbevares så lenge Whirlpool anser det som nødvendig, uavhengig av alle gjeldende krav, i kraft av sin natur som anonyme/aggregerte data, siden de derfor ikke er gjenstand for reguleringen eller noen andre gjeldende lover eller reguleringer

 4. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 3 avsn. G), h) og i) vil oppbevares i den tiden det er nødvendig for å forfølge Whirlpools juridiske rettigheter.

Vær oppmerksom på at oppbevaringsperioden for data vil kunne variere, avhengig av gjeldende lokale lover.


5. DATABEHANDLINGSPROSEDYRER


Dine personopplysninger behandles ved bruk av informasjonsteknologi og/eller papirmidler og beskyttes med passende sikkerhetsinnretninger egnet for å garantere hemmelighold og sikkerheten til personopplysningene. Nærmere bestemt tar Whirlpool egnede administrative, tekniske, personlige og fysiske tiltak som passer for å sikre de oppbevarte personopplysningene mot alle eventuelle tap, så vel som uautorisert bruk, spredning av eller endring i personopplysningene.


6. ADATAKOMMUNIKASJON


Vi vil bare dele dine personopplysninger med våre pålitelige partnere, slik som våre garantileverandører, som har til hensikt å bruke dem til direkte markedsføringsformål som anonyme dataansvarlige, kun hvis du har gitt oss spesifikk tillatelse til å gjøre dette. Vi kan dele dine personopplysninger med:

 1. Selskaper i Whirlpool-gruppen som ligger i EØS-området og utenfor EØS, som opptrer som selvstendige kontrollører,

 2. Våre nøye utvalgte tredjepartsleverandører beliggende i EØS og utenfor EØS, slik som operatører på kundesentre, spedisjonsfirmaer, serviceleverandører eller teknikere som har som oppgave å hjelpe og andre leverandører som opptrer på våre vegne for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen;

 3. andre tredjeparter som del av en selskapstransaksjon, slik som en fusjon eller et aksjesalg./p>

I tilfellene over må disse selskapene tilfredsstille våre krav til datavern og sikkerhet og har ikke lov til å bruke personopplysninger de mottar fra oss til noen andre formål.
Personopplysningene dine er lagret på IBM-servere innad i EU. I tilfelle av overføring til land utenfor EØS vil vi sette i verk passende sikkerhetstiltak i overensstemmelse med reguleringen. Se særlig punkt 7 under.


7. PRIVACY SHIELD MELLOM EU-USA OG PRIVACY SHIELD MELLOM SVEITS-USA


Whirlpool-selskapet deltar i og har sertifisert sitt samsvar med rammeverkene for Privacy Shield mellom EU-USA og Sveits-USA. Whirlpool-selskapet er forpliktet til å behandle alle personopplysninger mottatt dra EU-medlemsland og Sveits i samsvar med rammeverket for Privacy Shield og i tråd med de gjeldende prinsippene for rammeverket. For å lese mer om rammeverket for Privacy Shield, se det amerikanske handelsdepartementets (U.S. Department of Commerce) Privacy Shield-liste.
Whirlpool-selskapet er ansvarlig for å behandle av alle personopplysninger vi mottar i henhold til rammeverket for personvern, og for påfølgende overføringer til en tredjepart som handler på deres vegne. Whirlpool Corporation respekterer personvernprinsippene for alle videre overføringer av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert videre krav til overføringsansvar.
Med hensyn til personopplysninger som er mottatt eller overført i samsvar med rammeverket for personvern, er Whirlpool underlagt håndhevingsmyndighetene for USAs føderale handelskommisjon.
I enkelte situasjoner kan Whirlpool-gruppen måtte gi fra seg personopplysninger for å oppfylle juridiske forplikter overfor offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller juridiske krav.
Hvis du har uløste personvern- eller databekymringer knyttet til Privacy Shield som du mener ikke har blitt tatt opp på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte våre USA-baserte tredjeparts tvistebehandler (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
I enkelte tilfeller, mer utførlig beskrevet på nettstedet for Privacy Shield, kan du ha rett til å påkalle tvungen megling når andre tvisteløsningsprosedyrer har blitt forsøkt.


8. MINDREÅRIGE UNDER 18


Whirlpool henvender seg ikke til personer under 18 år, og Whirlpool samler heller ikke bevisst inn i personopplysninger for personer under 18 år.


9. MELDINGER SOM ANGÅR PREFERANSER OG SERVICE


 1. Varsler for tilkoblede enheter

  Du kan velge å motta varsler via applikasjonen (f.eks. varsler som angår fullføring av en syklus eller hvis døra til kjøleskapet ditt er åpen) som en del av tjenestene som angår tilkoblede enheter. Du kan endre dine preferanser angående disse varslene, inkludert hvilke varsler du vil motta, eller du kan deaktivere slike varsler, ved å logge deg inn på din brukerkonto for tjenester som angår tilkoblede enheter via applikasjonen.


 2. Deaktivering (avregistrering) av kontoen din

  Du kan velge å deaktivere (avregistrere) kontoen din når som helst ved å skrive til data_protection_emea@whirlpool.com. Hvis du deaktiverer brukerkontoen din vil Whirlpool og/eller Whirlpool-gruppen beholde innsamlet data relatert til din Tilkoblede enhet og i en anonymisert og aggregert form, for noen av formålene beskrevet under punkt 2 over. Det betyr at dataene ikke lenger vil være tilknyttet dine personopplysninger og blir derfor ugjenkallelig anonymisert. Deaktivering av din brukerkonto for tjenester for tilkoblede enheter vil forhindre at du mottar varsler, tjenester og markedsføring relatert til din tilkoblede enhet.


 3. Deaktivere applikasjonene

  Du kan også velge å deaktivere applikasjonen ved å avinstallere den fra enheten din. I dette siste tilfellet må vi informere om at den tilkoblede enheten vil fortsette å overføre din informasjon selv om vi ikke vil motta den, derfor er det viktig at du slår av den trådløse koblingen på den tilkoblede enheten hvis du ikke vil at vi skal samle inn dataene dine lenger.


 4. Service og andre sikkerhetsvarsler

  Så lenge du ikke har avregistrert deg fra tjenester for tilkoblede enheter, forbeholder Whirlpool seg retten til å kontakte deg i tilfelle av et sikkerhets- eller tjenestevarsel for din tilkoblede enhet slik som varsel om tilbakekalling, uavhengig av dine valgte personvernsinnstillinger.
10. RETTIGHETENE TIL DATAINNEHAVEREN


Du har når som helst, og uten kostnad, rettighet til å utøve følgende rettigheter:


 1. Retten til å bli informert om formålene og metodene for behandling av dine personopplysninger

 2. Retten til å få adgang til dine personopplysninger (vanligvis kjent som “datainnehaverens adgangsrettigheter”). Dette gir deg retten til å motta en kopi av de personopplysninger vi har om deg

 3. Retten til å be om oppdatering eller rettelse av de personopplysningene vi har som angår deg Dette gir deg muligheten til å korrigere eventuelle ufullstendige eller feilaktige data, selv om det vil kunne bli nødvendig for oss å kontrollere nøyaktigheten til de nye dataene du gir oss

 4. Retten til å be om sletting av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne dine data der det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss slette eller fjerne dine personopplysninger der du der du har brukt din rett til å motsette deg til bruk av dataene dine eller der vi er forpliktet til å slette dataene dine for å imøtekomme lokale lover. Vær likevel oppmerksom på at vi ikke alltid vil kunne imøtekomme din forespørsel om sletting av juridiske årsaker, som du vil bli varslet om, hvis det er aktuelt, i det du fremmer forespørselen.

 5. Retten til å begrense bruken av dine personopplysninger i enkelte spesifikke tilfeller;

 6. Retten til å motsi deg bruken, helt eller delvis, hvis du har legitime årsaker til dette. Vær oppmerksom på at det i slike tilfeller kan hende at selskapet ikke vil være i stand til å levere deg tjenestene for de tilkoblede produktene.

 7. Der vi er avhengig av samtykke for å bruke dine , har du fritt og alltid retten til å trekke tilbake samtykket til bruk av dine personopplysninger, også ved å klikke på avregistreringstasten nederst på våre markedsføringskommunikasjoner;

 8. Retten til dataportabilitet for dine personopplysninger, eller skal kunne overføres til en annen leverandør. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format;

 9. Retten til å kontakte oss på data_protection_emea@whirlpool.com; og

 10. Retten til å fremme en klage overfør kompetent nasjonal datasikkerhetsmyndighet eller juridisk myndighet.


Hvis du ønsker å utøve rettighetene nevnt over eller hvis du har noen spørsmål om informasjonen vi har om deg, kontakt oss på data_protection_emea@whirlpool.com eller skriv til oss på: Whirlpool Nordic AS, Via Nils Hansens vei 3 0667 Oslo, til Data Protection Office.11. ENDRINGER OG OPPDATERINGER


Vi oppdaterer denne personvernerklæringen regelmessig. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i mai 2018.

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med

Sammenligne ( hvitevarer)

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med