Produkt ut av katalogen

La deg inspirere av andre apparater

DDG002- 481281719431

Avfettingmiddel for vaskemaskin og oppvaskmaksin -

Avfettingsmiddel som effektivt fjerner fettavleiringer inne i maskinen. Det anbefales å avfette maskinen to ganger i året. Middelet er biologisk nedbrytbart (99%).