Personvernerklæring

Vi er glade for at du er interessert i vårt selskap og våre produkter. Whirlpool-gruppen (som definert under) tar dine datavernrettigheter svært alvorlig og vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre din kundeopplevelse i samsvar med alle gjeldende datavernlover og -reguleringer. Herunder finner du vår personvernerklæring, som forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger.
I lys av det ovennevnte har Whirlpool Nordic AS, et selskap som er underlagt Norway lov, del av Whirlpool-gruppen ("Whirlpool-gruppen"), med registrert kontor i Nils Hansens vei 3 0667 Oslo ("Whirlpool", "oss" eller "vi"), i egenskap av sin rolle som dataansvarlig, til hensikt å gi enkeltpersoner, inkludert, men ikke begrenset til brukerne ("Brukere", "du" eller "din") av denne nettsiden ("Nettsiden"), informasjon angående metodene som brukes for innhenting og behandling av persondata, i samsvar med den generelle europeiske datavernlovgivningen, nr. 679/2016 ("Regulering") og alle eventuelle andre gjeldende lokale lover og reguleringer.


INFORMASJON VI SAMLER INN Vi samler inn (1) personopplysninger som du frivillig har delt med oss, (2) data som angår din aktivitet på nettsidene og (3) informasjon som vi har fått eller innhentet via andre kilder.
Vi samler ikke inn verken økonomisk informasjon eller spesielle kategorier med personlige data knyttet til deg (f.eks. helsedata eller juridisk informasjon).
For mer informasjon, klikk her

HVORDAN BRUKER VI DINE DATA Vi bruker dine personopplysninger til å levere deg de tjenestene du ønsker, inkludert, men ikke begrenset til, å la deg surfe på nettstedet, svare på forespørsler og bruke våre tjenester.
Utelukkende med ditt samtykke vil vi også kunne bruke dine persondata til å sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon, inkludert tilbud og rabatter fra deg og fra våre anerkjente partnere.
For mer informasjon, klikk her

PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE Vi bruker dine data til å la deg bruke nettstedet og relevante tjenester.
Personopplysningene dine samles også inn for å tilfredsstille juridiske forpliktelser eller for å beskytte Whirlpools juridiske interesser.
Uten enkelte data er det ikke sikkert vi vil kunne være i stand til å tilby deg tjenestene eller gi deg adgang til nettsidene.
For mer informasjon, klikk her

HVOR LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi bruker dine persondata kun i den perioden som er strengt nødvendig for å oppnå de framsatte målene.
For mer informasjon, klikk her

HVA VI GJØR FOR Å BESKYTTE DINE DATA Sikkerheten til dine opplysninger er et prioritetsområde for oss. Med dette formålet har vi truffet egnede administrative, tekniske og fysiske tiltak utformet for å sikre dine personlige data mot tap, tyveri og uautorisert bruk, offentliggjøring av endring.
For mer informasjon, klikk her

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED Vi kan dele dine opplysninger med (1) serviceleverandører (2) våre datterselskaper og (3) offentlige myndigheter, når dette er forutsatt eller tillatt i henhold til gjeldende lover.
Hvis du samtykker kan vi også dele personopplysningene dine med våre kommersielle partnere for markedsføringsformål.
For mer informasjon, klikk her

OVERFØRING AV DINE DATA UTENFOR EØS Opplysningene dine kan overføres til enheter utenfor EØS-området. I alle tilfeller forsikrer vi oss alltid om at dette skjer sikkert, i tråd med reguleringene.
For mer informasjon, klikk her

DINE RETTIGHETER Du har blant annet rett til å få adgang til, integrere, oppdatere, korrigere og slette dine personopplysninger.
For mer informasjon, klikk her

KONTAKT OSS Du kan kontakte oss ved å sende oss en e-post til data_protection_emea@whirlpool.com. Vi kan komme til å oppdatere eller endre denne personverninformasjonen også med det formål å tilfredsstille gjeldende lover.


1. TYPE PERSONLIGE OPPLYSNINGER SOM BRUKES

Whirlpool vil bruke følgende datakateogirer: Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet. Vi kan komme til å oppdatere eller endre denne personverninformasjonen også med det formål å tilfredsstille gjeldende lover.


 1. Data knyttet til deg

  Whirlpool bruker persondata om deg som vi har innhentet eller mottatt via flere kilder, inkludert, men ikke begrenset til, persondata oppgitt direkte av deg ved å åpning av en konto og/eller registrering av det innkjøpte produktet, så vel som når du sender inn en forespørsel om informasjon, assistanse eller kjøp av Whirlpool-produkter i nettbutikken, slik som navn, etternavn, adresse, e-post, telefonnummer.

  Slike data brukes bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle målene satt i denne personvernerklæringen. Whirlpool er pålagt å holde persondata anonyme og å fjerne slike data nå vi ikke lenger å behandle persondata i den identifiserbar form for å oppfylle formålene.


 2. Navigeringsdata

  Nettsiden samler inn persondata fra brukerne for tekniske og funksjonsmessige formål. Slike data hentes ikke inn med det formålet å identifisere brukeren, men de vil kumme implisere identifisering av vedkommende, hvis for eksempel dataene blir sammenlignet med andre data som finnes hos tredjeparter. Denne datakategorien inkluderer IP-adressen og domenenavnet til brukerens datamaskin, URI (Uniform Resource Identifier)-adressene til det forespurte kildene, klokkeslettet for forespørselen, metoden som ble brukt til å sende forespørselen, størrelsen på svarfilen som ble mottatt, den numeriske koden knyttet til svarstatusen fra serveren og andre parametere knyttet til operativsystemet som benyttes av brukerens enhet. Slike data brukes bare til å hente inn anonym statistisk informasjon om bruken av nettsidene og til å kontrollere at denne fungerer korrekt, og er i samsvar med våre krav til oppbevaring av data. Slike data kan brukes til å fastesette ansvar i tilfelle av mulig datakriminalitet mot nettsiden. Vi kan også samle inn persondata på nettsidene være ved hjelp av forskjellige typer informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår erklæring om informasjonskapsler.


2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN


Der det er aktuelt vil vi behandle dine personopplysninger som vi har samlet inn eller har fått oppgitt med følgende formål:

 1. Gi deg muligheten til å registrere deg på nettsidene ved å åpne en personlig konto, å registrere et produkt på nettsiden og å kjøpe et produkt på nettsiden

 2. Gi deg muligheten til å registrere deg på nettsidene ved å åpne en personlig konto, å registrere et produkt på nettsiden og å kjøpe et produkt på nettsiden

 3. Foreta levering hjem av produktene dine og gi deg alle forespurte tjenester

 4. Sørge for reparasjon av produktet ditt

 5. Håndtere forespørsler om informasjon som du har sendt oss, inkludert det å håndtere klager og kommunikasjon mottatt via vår interaktive chattetjeneste

 6. Delta i en priskampanje/konkurranse

 7. Tilfredsstille juridiske krav og reguleringer og fremme våre egne rettigheter overfor rettsinnstanser

 8. Etter ditt samtykke, og uten hinder for Whirlpools lovmessige interesser, sende deg tilpasset markedsføringskommunikasjon knyttet til våre produkter og tjenester på elektronisk måte, (inkludert e-post, SMS, MMS, meldinger på sosiale medier, mobilapplikasjoner)

 9. Med mindre du fraskriver deg dette, kontakte deg for markedsføringsformål per telefon (ikke automatisert) og via vanlig post

 10. Å sende deg kundestøttekommunikasjon angående produkter som du har registrert eller som du har vist interesse for, og for å gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet

 11. Etter ditt samtykke, dele dine persondata for tilpasset markedsføringskommunikasjon med våre utvalgte pålitelige partnere, slik det er beskrevet i punkt 6 under, og

 12. gjennomføre aktiviteter for overføring av selskaper og selskapsavdelinger, oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre overføring og for gjennomføring av slike operasjoner.

 


3. JURIDISK GRUNNLAG FOR BRUK


 1. Frembringelse av persondata for formålene beskrevet under punkt 2, avsn. A), b), c), d), e) og f) er nødvendig for det formålet som dataene ble innhentet eller delt med oss for, som inkluderer, men ikke er begrenset til registrering på nettsiden, online kjøp av produkter og bruken av spesifikke tjenester, så vel som deltakelse i priskampanjer og konkurranser

 2. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. G) er obligatorisk siden det kreves av gjeldende lover,

 3. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. h) og k) er valgfritt. Ved manglende tillatelse fra deg vil ikke Whirlpool, selskapene i Whirlpool-gruppen og/eller tredjeparter kunne sende deg personlig tilpasset markedsføringskommunikasjon gjennom automatiserte metoder. I alle tilfelle, hvis brukeren trekker samtykket tilbake til vi ikke lenger bruke persondata for formålet som er beskrevet i avsn. h) og k) over. Vår antakelse er at samtykket til å motta markedsføringskommunikasjon og datadeling (der det er aktuelt) er gitt av datainnehaveren hvis personlige opplysninger har blitt oppgitt

 4. Frembringelse av personopplysninger for formålet beskrevet under punkt 2 avsn. i), j) og l) er nødvendig for å imøtekomme det lovmessige interessene til Whirlpool-gruppen, som vil balanseres opp mot dine interesser.

Vi vil også kunne bruke, i samsvar med gjeldende datavernlovgivning, dine elektroniske kontaktdetaljer (e-post, telefonnummer) som vi har samlet inn i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste, for å kunne sende deg tilpasset markedskommunikasjon knyttet til lignende produkter eller tjenester. I slike tilfeller vil du kunne motsette deg en slik bruk av dine elektroniske kontaktdetaljer ved å klikke på lenken “avslutt abonnement” nederst på e-posten/SMS’en hver gang du mottar den tilpassede markedsføringskommunikasjonen, i samsvar med del 9 i denne personvernerklæringen.


4. OPPBEVARING AV DATA


Whirlpool vil oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i punkt 2 over. I alle tilfeller skal følgende oppbevaringsperioder gjelder:

 1. Data som er samlet inn til formålene beskrevet under punkt 2 avsn. a), b), c), d), e) og f) vil oppbevares bare så lenge det er strengt nødvendig for å tilfredsstille dataeierens forespørsler og i samsvar med gjeldende lover og reguleringer

 2. Data samlet inn for formålet i del 2, avsn. g) vil oppbevares i den perioden som er obligatorisk fastsatt i gjeldende lover (f.eks. for skatteformål);

 3. Data samlet inn for formålet i del 2, avsn. h) og k) vil oppbevares for den maksimale dataoppbevaringsperioden som er fastsatt i gjeldende lover, og

 4. data samlet inn for formålet i del 2, avsn. i), j) og l) vil oppbevares i den perioden som er strengt nødvendig for å oppfylle Whirlpools lovmessige interesser.

Vær oppmerksom på at oppbevaringsperioden for data vil kunne variere, avhengig av gjeldende lokale lover.


5. DATABEHANDLINGSPROSEDYRER


Dine personopplysninger behandles ved bruk av informasjonsteknologi og/eller papirmidler og beskyttes med passende sikkerhetsinnretninger egnet for å garantere hemmelighold og sikkerheten til personopplysningene. Nærmere bestemt tar Whirlpool egnede administrative, tekniske, personlige og fysiske tiltak som passer for å sikre de oppbevarte personopplysningene mot alle eventuelle tap, så vel som uautorisert bruk, spredning av eller endring i personopplysningene.


6. DATAKOMMUNIKASJON


Vi vil dele dine personopplysninger med våre pålitelige partnere, slik som våre garantileverandører, som har til hensikt å bruke dem til direkte markedsføringsformål, kun hvis du har gitt oss spesifikk tillatelse til å gjøre dette.

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 1. Selskaper i Whirlpool-gruppen som ligger i EØS-området og utenfor EØS, som opptrer som selvstendige kontrollører,

 2. Våre nøye utvalgte tredjeparts-leverandører beliggende i EØS og utenfor EØS, slik som operatører på call centere, spedisjonfirmaer, serviceleverandører eller teknikere som har som oppgave å hjelpe og andre leverandører som opptrer på våre vegne for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, andre tredjeparter som del av en selskapstransaksjon, slik som en fusjon eller et aksjesalg

I tilfellene over må disse selskapene tilfredsstille våre krav til datavern og sikkerhet og har ikke lov til å bruke personopplysninger de mottar fra oss til noen andre formål.

I tilfelle av overføring til land utenfor EØS vil vi sette i verk passende sikkerhetstiltak i overensstemmelse med reguleringen. Se særlig punkt 7 under.


7. EU-USA PERSONVERNSKJOLD OG SVEITS-USA PERSONVERNSKJOLD


Whirlpool-selskapet deltar i og har sertifisert sitt samsvar med rammeverkene for personvernskjoldene EU-USA og Sveits-USA. Whirlpool-selskapet er forpliktet til å behandle alle personopplysninger mottatt dra EU-medlemsland og Sveits i samsvar med rammeverket for personvernskjoldet og i tråd med de gjeldende prinsippene for rammeverket. For å lese mer om rammeverket for personvernskjoldet, se listen over personvernskjold som du finner hos det amerikanske handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce).

Whirlpool-selskapet er ansvarlig for å behandle av alle personopplysninger vi mottar i henhold til rammeverket for personvern, og for påfølgende overføringer til en tredjepart som handler på deres vegne. Whirlpool Corporation respekterer personvernprinsippene for alle.videre overføringer av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert videre krav til overføringsansvar.

Med hensyn til personopplysninger som er mottatt eller overført i samsvar med rammeverket for personvern, er Whirlpool underlagt håndhevingsmyndighetene til USAs føderale handelskommisjon.

I enkelte situasjoner kan Whirlpool-gruppen måtte gi fra seg personopplysninger for å oppfylle juridiske forplikter overfor offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller juridiske krav.

Hvis du har uløste personvern- eller databekymringer knyttet til ttil personvernskjoldet, som du mener ikke har blitt tatt opp på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte våre USA-baserte tredjeparts tvistebehandler (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

I enkelte tilfeller, mer utførlig beskrevet på nettstedet for personvernskjoldet, kan du ha rett til å påkalle tvungen megling når andre tvisteløsningsprosedyrer har blitt forsøkt.

TRUSTe


8. MINDREÅRIGE UNDER 18


Nettsiden henvender seg ikke til personer under 18 år, og Whirlpool samler heller ikke bevisst inn i personopplysninger for personer under 18 år.


9. RETTIGHETENE TIL DATAINNEHAVEREN


Du har når som helst, og uten kostnad, rettighet til å utøve følgende rettigheter:

 1. Retten til å bli informert om formålene og metodene for behandling av dine persondata

 2. Retten til å få adgang til dine persondata (vanligvis kjent som “datainnehaverens adgangsrettigheter”). Dette gir deg retten til å motta en kopi av de persondata vi har om deg

 3. Retten til å be om oppdatering eller rettelse av de persondataene vi har som angår deg Dette gir deg muligheten til å korrigere eventuelle ufullstendige eller feilaktige data, selv om det vil kunne bli nødvendig for oss å kontrollere nøyaktigheten til de nye dataene du gir oss

 4. Retten til å be om sletting av dine persondata. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne dine persondata der det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til be oss slette eller fjerne dine persondata der du der du har brukt din rett til å motsette deg til bruk av dataene dine eller der vi er forpliktet til å slette dataene dine for å imøtekomme lokale lover. Vær likevel oppmerksom på at vi ikke alltid vil kunne imøtekomme din forespørsel om sletting av juridiske årsaker, som du vil bli varslet om, hvis det er aktuelt, i det du fremmer forespørselen.

 5. Retten til å begrense behandlingen av dine persondata. Dette gir deg muligheten til å avbryte behandlingen av dine persondata i følgende situasjoner: (A) hvis du ønsker oss å bestemme dataenes nøyaktighet; (b) der vår bruk av dataene er i strid med loven, men du ønsker ikke at vi skal slette dem; (c) der du ønsker at vi skal beholde dataene selv om vi ikke lenger trenger det, i tilfelle du trenger dem for å bestemme, fremme eller forsvare juridiske krav; eller (d) hvis du har motsatt deg bruk av dine data, men vi må vurdere om vi har altoverveiende legitime grunner til å bruke dem;

 6. Retten til å motsette deg bruk, helt eller delvis, av dine persondata der vi bygger på legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser), og det er noe i din bestemte situasjon som gjør at du ønsker å motsette deg bruk på dette grunnlaget, da du mener det har innvirkning på dine grunnleggende rettigheter og friheter. I enkelte tilfeller vil vi kunne demonstrere at vi har tvingende legitime motiver til å bruke dine opplysninger som overstyrer dine rettigheter og friheter

 7. Der vi er avhengig av samtykke for å bruke dine persondata, har du fritt og alltid retten til å trekke tilbake samtykket til bruk av dine persondata, også ved å klikke på avregistreingstasten nederst på våre markedsføringskommunikasjoner;

 8. Retten til at dine persondata skal være bærbare for deg, eller skal kunne overføres til en annen leverandør. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine persondata i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format;

 9. Retten til å kontakte oss ved å sende oss en e-post på data_protection_emea@whirlpool.com; og

 10. Retten til å fremme en klage overfør kompetent nasjonal datasikkerhetsmyndighet eller juridisk myndighet.


Hvis du ønsker å utøve rettighetene nevnt over eller hvis du har noen spørsmål om informasjonen vi har om deg, send oss en epost på data_protection_emea@whirlpool.com eller skriv til oss på: Whirlpool Nordic AS, Nils Hansens vei 3 0667 Oslo,til personvernkontoret.10. ENDRINGER OG OPPDATERINGER


Vi oppdaterer fortløpende vår personvernerklæring. Vi vil kunne endre denne erklæringen slik at den til enhver tid reflekterer endringer av vår personvernpraksis. Dersom vi foretar noen materielle endringer vil vi kunne informere deg gjennom å oppdatere denne erklæringen før den settes i kraft. Vi anbefaler at du på regelmessig basis gjennomgår vår erklæring. Du vil da få oppdatert informasjon om vår personvernpraksis. Denne erklæringen ble sist endret 29 januar 2019.

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med

Sammenligne ( hvitevarer)

Velg gjerne ett produkt å sammenligne med